Άφλεκτα υδραυλικά υγρά

TEXACO
Toggle

 170px-Texaco_logo.svg


GLYTEX HFC 46

Άριστης ποιότητας άφλεκτο υδραυλικό υγρό νερού-γλυκόλης υψηλού δείκτη ιξώδους. Συνδυάζει άριστα χαρακτηριστικά λίπανσης με ιδιότητες κατά της φθοράς, σκουριάς και διάβρωσης. Χρησιμοποιείται σε χαλυβουργεία (στάδιο συνεχούς χύτευσης), σιδηρουργεία, ορυχεία κ.ά. Προδιαγραφές: 7th LUXEMBOURG REPORT, RENAULT FRANCE T 843457


SYNSTAR HYDRAULIC HFDU 46

Άριστης ποιότητας υδραυλικά υγρά βάσεως οργανικών εστέρων. Παρέχουν προστασία έναντι της φθοράς και της οξείδωσης. Παρουσιάζουν εξαιρετικές ιδιότητες φιλτραρίσματος και υδρολυτικής σταθερότητας. Προδιαγραφές: 7th LUXEMBOURG REPORT