Γράσα γενικής χρήσης

SHELL
Toggle

shell


GADUS S4 V45AC 00/000

Ειδικό ημίρευστο γράσο για τη λίπανση κεντρικών συστημάτων. Προδιαγραφές: DC, ΑΛΑΝ, Willy Vogel


GADUS S3 V220C 2 (ALBIDA EP2/RETINAX 1X2)

Αρίστης ποιότητας βιομηχανικό γράσο σάπωνα συμπλόκου λιθίου πολλαπλών χρήσεων. Περιέχει πρόσθετα που ενισχύουν την συμπεριφορά του ενάντια στην οξείδωση, τη διάβρωση και τη φθορά. Για εξαιρετικά βαριές συνθήκες λειτουργίας, μεγάλα φορτία και υψηλέ5 θερμοκρασίες. ASTM D4950-07 GC-LB


GADUS S2 VI00 2 (ALVANIA RL2)

Γράσα με σάπωνα λιθίου, εξαιρετικής αντοχής για ποικίλες εφαρμογές σε ρουλεμάν και κουζινέτα που δεν δέχονται μεγάλα φορτία.


GADUS S2 VI00 3 (ALVANIA RL3)

Γράσα με σάπωνα λιθίου, εξαιρετικής αντοχής για ποικίλες εφαρμογές σε ρουλεμάν και κουζινέτα που δεν δέχονται μεγάλα φορτία


GADUS S2 V220 00 (ALVANIA GL 00)

Αρίστης ποιότητας βιομηχανική γρασοβαλβολίνη GL σάπωνα λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων για πολλαπλές εφαρμογές


GADUS S2 V220 0 (ALVANIA EP 0)

Αρίστης ποιότητας βιομηχανική γρασοβαλβολίνη σάπωνα λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων για πολλαπλές εφαρμογές


GADUS S2 V220 1 (ALVANIA ΕΡ 1)

Γράσα με σάπωνα λιθίου για ρουλεμάν και κουζινέτα. Αντέχουν σε μεγάλα και απότομα φορτία


GADUS S2 V220 2 (ALVANIA ΕΡ 2)

Γράσα με σάπωνα λιθίου για ρουλεμάν και κουζινέτα. Αντέχουν σε μεγάλα και απότομα φορτία


GADUS S2 V220AD 1

Γράσα σάπωνα Λιθίου-ΑσΒεστίου με στερεά πρόσθετα Διθειούχου Μολυβδενίου (ΜoS2) για εφαρμογέ5 με υψηλά και κρουστικά φορτία καθώς και εφαρμογές που δουλεύουν σε περιβάλλον με υγρασία και απόπλυση από το νερό


GADUS S2 V220AD 2 (RETINAX HXD 2)

Ειδικό γράσο σάπωνα λιθίου-ασβεστίου με διθειούχο μολυβδένιο (MOS2). Είναι ανθεκτικό στην υγρασία. Για εφαρμογές με απότομα και κρουστικά φορτία


GADUS S2 V145KP 2 (RETINAX EPL 2)

Υψηλής απόδοσης γράσο σάπωνα λιθίου για πολλαπλές εφαρμογές σε χαμηλές θερμοκρασίες και μεγάλες πιέσεις. Ειδικό για χρήση σε οχήματα λόγω της μεγάλης αντοχής του στην απόπλυση και στους κραδασμούε. MB 267.0, ΑΛΑΝ 283 L-P


GADUS S2 U460L 2 (DARINA R2)

Γράσο με ανόργανη (αργιλική) βάση για ρουλεμάν και κουζινέτα. Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι 200°C)


GADUS SI V220 2 (MULTISERVICE EP2)

Γράσο γενικής χρήσης βάσεως λιθίου