Λιπαντικά αεροσυμπιεστών

 

SHELL
Toggle

shell


CORENA S4 R 46 (CORENA AS 46)

Συνθετικό λιπαντικά ειδικό για κοχλιοφόρους και πτερυγιοφόρους αεροσυμπιεστές που λειτουργούν κάτω από σκληρέw συνθήκες. Κατάλληλο για μεγάλα διαστήματα αλλαγών. Προδιαγραφή: ISO 6743-3A-DAJ

CORENA S4 R 68 (CORENA AS 68)

Συνθετικό λιπαντικό ειδικό για κοχλιοφόρους και πτερυγιοφόρους αεροσυμπιεστές που λειτουργούν κάτω από σκληρές συνθήκες. Κατάλληλο για μεγάλα διαστήματα αλλαγών. Προδιαγραφή: ISO 6743-3A-DAJ


CORENA S3 R 46 (CORENA S 46)

Κορυφαίο λιπαντικό για την λίπανση περιστροφικών και κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών. Παρασκευάζεται από υψηλής ποιότητας Βασικά λάδια και ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα. Συμβατό με όλα τα στεγανωτικά μέσα των αεροσυμπιεστών. Προδιαγραφές: ISO 6743-3A-DAJ


CORENA S2 R 46 (CORENA D 46)

Νέας τεχνολογίας λιπαντικό ειδικό για περιστροφικούς και κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές. Προδιαγραφές: ISO 6743-3A-DAH


CORENA S4 Ρ 68 (CORENA ΑΡ 68)

Συνθετικά λιπαντικά ειδικά για παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές που λειτουργούν κάτω από σκληρές συνθήκες. Κατάλληλα για μεγάλα διαστήματα αλλαγών. Προδιαγραφές DIN 51506 VDL, ISO 6521 LDAB Medium Duty, ISO 6743 3:2003 DAB Severe Duty, EN 12021


CORENA S4 P 100 (CORENA AP 100)

Συνθετικά λιπαντικά ειδικά για παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές που λειτουργούν κάτω από σκληρές συνθήκες. Κατάλληλα για μεγάλα διαστήματα αλλαγών. Προδιαγραφές: DIN 51506 VDL, ISO 6521 LDAB Medium Duty, ISO 6743 3:2003 DAB Severe Duty, EN 1 2021


CORENA S2 P 68 (CORENA P 68)

Εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικά με μεγάλη διάρκεια ζωns για παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές. Εξαιρετική απόδοση σε όλες τις εφαρμογές. Συμβατά με όλα τα υλικά στεγανοποίησα. Προδιαγραφές: ISO 6743-3Α: DAA Normal Duty


CORENA S2 P 100 (CORENA P 100)


Εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικά με μεγάλη διάρκεια ζωής για παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές. Εξαιρετική απόδοση σε όλες τις εφαρμογές. Συμβατό με όλα τα υλικά στεγανοποίηση5. Προδιαγραφές: ISO 6743-3Α: DAA Normal Duty


CORENA S2 P 150 (CORENA P 150)

Εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικά με μεγάλη διάρκεια (cons για παλινδρομικοί αεροσυμπιεστές. Εξαιρετική απόδοση σε όλες τις εφαρμογές. Συμβατά με όλα τα υλικά στεγανοποίησα. Προδιαγραφές: ISO 6743-3Α: DAA Normal Duty

 

 

 


ENERSYN RC-S ISO VG 68 Υψηλής ποιότητας ειδικό συνθετικό λιπαντικό για αεροσυμπιεστές,κατάλληλο για τις πιο βαριές συνθήκες λειτουργίας και για μεγάλα χρονικά διαστήματα αλλαγών.Το RC-S 68 ενδείκνυται για εμβολοφόρους και πτερυγιοφόρους αεροσυμπιεστές.

Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


ENERSYN RC-S ISO VG 46 Υψηλής ποιότητας ειδικό συνθετικό λιπαντικό για αεροσυμπιεστές,κατάλληλο για τις πιο βαριές συνθήκες λειτουργίας και για μεγάλα χρονικά διαστήματα αλλαγών.Το RC-S 46 είναι κατάλληλο κυρίως για κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές.

Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


ENERSYN RC-S ISO VG 32Υψηλής ποιότητας ειδικό συνθετικό λιπαντικό για αεροσυμπιεστές,κατάλληλο για τις πιο βαριές συνθήκες λειτουργίας και για μεγάλα χρονικά διαστήματα αλλαγών.Το RC-S 32 είναι κατάλληλο κυρίως για κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές.

Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


ENERSYN RC-S 8000 ISO VG 46Κoρυφαίο λιπαντικό αεροσυμπιεστών,100%συνθετικής βάση,υψηλής απόδοσης.Ικανοποιεί τις απαιτήσεις δοκιμής 8.000 ωρών της ATLAS COPCO.

Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


ENERSYN RX 100Υψηλής ποιότητας συνθετικό λιπαντικό για εμβολοφόρους αεροσυμπιεστές,

Συσκευασίες : KATOΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


ENERSYN RX 100Υψηλής ποιότητας συνθετικό λιπαντικό για εμβολοφόρους αεροσυμπιεστές,

Συσκευασίες : KATOΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


ENERGOL RD-E 46Eιδικό λιπαντικό αεροσφυρών και εργαλείων αέρα.

Συσκευασίες : BAP 208L.


ENERGOL RC 100Eιδικό λιπαντικό για παλινδρομικούς,κυρίως,αεροσυμπιεστές(θερμοκρασία εξαγωγής μέχρι 220°C.

Συσκευασίες : ΔOX 20L,BAP 208L.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51506,κατηγορία VD-L.


ENERGOL RC 68 Συσκευασίες : ΔOX 20L.

ENERGOL RC-R 68Eιδικό λιπαντικό για περιστροφικούς και κοχλιοφόρους(rotary)συμπιεστές(θερμοκρασία εξαγωγής μέχρι 120°C).

Συσκευασίες : BAP 208L.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : ISO DP 6521,ISO L-DAH,L-DAG,DIN 51506,κατηγορία VD-L.


ENERGOL RC-R 46Eιδικό λιπαντικό.

Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 208L.

ARAL
Toggle


KOWAL M 40Λιπαντικό αεροσυμπιεστών,ειδικά σχεδιασμένο για κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές (rotary screw).

Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG,BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51506/VCL.


KOWAL M 20Λιπαντικό αεροσυμπιεστών,ειδικά σχεδιασμένο για κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές (rotary screw).

Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG,BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51506/VCL.


KOWAL M 10Λιπαντικό αεροσυμπιεστών,ειδικά σχεδιασμένο για κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές (rotary screw).

Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG,BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51506/VCL.


MOTANOL SPA 46Λιπαντικό αεροσυμπιεστών για υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας (μέχρι 220°C).Eνδείκνυται για κοχλιοφόρους και περιστροφικούς (rotary screw και rotary-vane) αεροσυμπιεστές.

Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG, BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51506/VDL.


MOTANOL HE 150Λιπαντικό αεροσυμπιεστών για υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας (μέχρι 220°C). Κατάλληλο για εμβολοφόρους,περιστροφικούς και κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές.

Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG, BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51506/VDL-VCL.


MOTANOL HE 100Λιπαντικό αεροσυμπιεστών για υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας (μέχρι 220°C). Κατάλληλο για εμβολοφόρους,περιστροφικούς και κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές.

Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG, BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51506/VDL-VCL.


MOTANOL HE 68Λιπαντικό αεροσυμπιεστών για υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας (μέχρι 220°C). Κατάλληλο για εμβολοφόρους,περιστροφικούς και κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές.

Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG, BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51506/VDL-VCL.


MOTANOL HE 46Λιπαντικό αεροσυμπιεστών για υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας (μέχρι 220°C). Κατάλληλο για εμβολοφόρους,περιστροφικούς και κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές.

Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG, BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51506/VDL-VCL.

CYCLON
Toggle


TURBINE 150Λιπαντικά με άριστες ιδιότητες αποχωρισμού από το νερό.Είναι κατάλληλο για τη λίπανση στροβίλων ατμού, νερού και αερίων.

Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51 515 L-TD,AGMA R&O B.S. 489,MIL-L-17672D,SIEMENS/KWV TLV 9013 04/01.


TURBINE 100Λιπαντικά με άριστες ιδιότητες αποχωρισμού από το νερό.Είναι κατάλληλο για τη λίπανση στροβίλων ατμού, νερού και αερίων.

Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51 515 L-TD,AGMA R&O B.S. 489,MIL-L-17672D,SIEMENS/KWV TLV 9013 04/01.


TURBINE 68Λιπαντικά με άριστες ιδιότητες αποχωρισμού από το νερό.Είναι κατάλληλο για τη λίπανση στροβίλων ατμού, νερού και αερίων.

Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51 515 L-TD,AGMA R&O B.S. 489,MIL-L-17672D,SIEMENS/KWV TLV 9013 04/01.


TURBINE 46Λιπαντικά με άριστες ιδιότητες αποχωρισμού από το νερό.Είναι κατάλληλο για τη λίπανση στροβίλων ατμού, νερού και αερίων.

Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51 515 L-TD,AGMA R&O B.S. 489,MIL-L-17672D,SIEMENS/KWV TLV 9013 04/01.


TURBINE 32Λιπαντικά με άριστες ιδιότητες αποχωρισμού από το νερό.Είναι κατάλληλο για τη λίπανση στροβίλων ατμού, νερού και αερίων.

Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51 515 L-TD,AGMA R&O B.S. 489,MIL-L-17672D,SIEMENS/KWV TLV 9013 04/01.


HERCULES SYN 68Nέα υψηλής ποιότητας συνθετικά λιπαντικά αεροσυμπιεστών.Λιπαντικά μεγάλης αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες,προσφέρουν μέγιστη καθαρότητα και αντιτριβική προστασία. Κατάλληλα για όλους τους τύπους αεροσυμπιεστών πολυβάθμιους ή μονοβάθμιους παλινδρομικούς,περιστροφικούς κοχλιοφόρους πτερυγιοφόρους και φυγοκεντρικούς που λειτουργούν πολλές ώρες σε πολύ σκληρές συνθήκες.Καλύπτουν τις απαιτήσεις των μεγαλύτερων κατασκευαστών ΑΤLAS COPCO,BAUER INGRERSOLL RAND…

Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L , BAP 180KG

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 5 1506VDL, ISO-L-DAG,L-DAJ,L-DAB


HERCULES SYN 46Nέα υψηλής ποιότητας συνθετικά λιπαντικά αεροσυμπιεστών.Λιπαντικά μεγάλης αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες,προσφέρουν μέγιστη καθαρότητα και αντιτριβική προστασία. Κατάλληλα για όλους τους τύπους αεροσυμπιεστών πολυβάθμιους ή μονοβάθμιους παλινδρομικούς,περιστροφικούς κοχλιοφόρους πτερυγιοφόρους και φυγοκεντρικούς που λειτουργούν πολλές ώρες σε πολύ σκληρές συνθήκες.Καλύπτουν τις απαιτήσεις των μεγαλύτερων κατασκευαστών ΑΤLAS COPCO,BAUER INGRERSOLL RAND…

Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L , BAP 180KG

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 5 1506VDL, ISO-L-DAG,L-DAJ,L-DAB


HERCULES 150Λιπαντικά αεροσυμπιεστών με εξαιρετική αντίσταση στο σχηματισμό εξανθρακωμάτων και αντοχή στην οξείδωση.Οι ρευστότητες ΙSO 46 & 68, 100 & 150 για μονοβάθμιους ή πολυβάθμιους παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές.Υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των κορυφαίων κατασκευαστών Αtlas Copco,Ingersoll Rand,Sullair κ.τ.λ.

Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51 506 VDL (εξαγωγή αέρα 220°C), ISO L-DAA,L-DAB,L-DAG,L-DAH.


HERCULES 100Λιπαντικά αεροσυμπιεστών με εξαιρετική αντίσταση στο σχηματισμό εξανθρακωμάτων και αντοχή στην οξείδωση.Οι ρευστότητες ΙSO 46 & 68, 100 & 150 για μονοβάθμιους ή πολυβάθμιους παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές.Υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των κορυφαίων κατασκευαστών Αtlas Copco,Ingersoll Rand,Sullair κ.τ.λ.

Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51 506 VDL (εξαγωγή αέρα 220°C), ISO L-DAA,L-DAB,L-DAG,L-DAH.


HERCULES 68Λιπαντικά αεροσυμπιεστών με εξαιρετική αντίσταση στο σχηματισμό εξανθρακωμάτων και αντοχή στην οξείδωση.Οι ρευστότητες ΙSO 46 & 68, 100 & 150 για μονοβάθμιους ή πολυβάθμιους παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές.Υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των κορυφαίων κατασκευαστών Αtlas Copco,Ingersoll Rand,Sullair κ.τ.λ.

Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51 506 VDL (εξαγωγή αέρα 220°C), ISO L-DAA,L-DAB,L-DAG,L-DAH.


HERCULES 46Λιπαντικά αεροσυμπιεστών με εξαιρετική αντίσταση στο σχηματισμό εξανθρακωμάτων και αντοχή στην οξείδωση.Οι ρευστότητες ΙSO 46 & 68, 100 & 150 για μονοβάθμιους ή πολυβάθμιους παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές.Υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των κορυφαίων κατασκευαστών Αtlas Copco,Ingersoll Rand,Sullair κ.τ.λ.

Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51 506 VDL (εξαγωγή αέρα 220°C), ISO L-DAA,L-DAB,L-DAG,L-DAH.


HERCULES 32Λιπαντικά αεροσυμπιεστών με εξαιρετική αντίσταση στο σχηματισμό εξανθρακωμάτων και αντοχή στην οξείδωση.Οι ρευστότητες ΙSO 46 & 68, 100 & 150 για μονοβάθμιους ή πολυβάθμιους παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές.Υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των κορυφαίων κατασκευαστών Αtlas Copco,Ingersoll Rand,Sullair κ.τ.λ.

Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51 506 VDL (εξαγωγή αέρα 220°C), ISO L-DAA,L-DAB,L-DAG,L-DAH.