Λιπαντικά αεροσυμπιεστών

 

shell


CORENA S4 R 46 (CORENA AS 46)

Συνθετικό λιπαντικά ειδικό για κοχλιοφόρους και πτερυγιοφόρους αεροσυμπιεστές που λειτουργούν κάτω από σκληρέw συνθήκες. Κατάλληλο για μεγάλα διαστήματα αλλαγών. Προδιαγραφή: ISO 6743-3A-DAJ

CORENA S4 R 68 (CORENA AS 68)
Συνθετικό λιπαντικό ειδικό για κοχλιοφόρους και πτερυγιοφόρους αεροσυμπιεστές που λειτουργούν κάτω από σκληρές συνθήκες. Κατάλληλο για μεγάλα διαστήματα αλλαγών. Προδιαγραφή: ISO 6743-3A-DAJ

CORENA S3 R 46 (CORENA S 46)
Κορυφαίο λιπαντικό για την λίπανση περιστροφικών και κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών. Παρασκευάζεται από υψηλής ποιότητας Βασικά λάδια και ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα. Συμβατό με όλα τα στεγανωτικά μέσα των αεροσυμπιεστών. Προδιαγραφές: ISO 6743-3A-DAJ

CORENA S2 R 46 (CORENA D 46)Νέας τεχνολογίας λιπαντικό ειδικό για περιστροφικούς και κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές. Προδιαγραφές: ISO 6743-3A-DAH

CORENA S4 Ρ 68 (CORENA ΑΡ 68)Συνθετικά λιπαντικά ειδικά για παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές που λειτουργούν κάτω από σκληρές συνθήκες. Κατάλληλα για μεγάλα διαστήματα αλλαγών. Προδιαγραφές DIN 51506 VDL, ISO 6521 LDAB Medium Duty, ISO 6743 3:2003 DAB Severe Duty, EN 12021

CORENA S4 P 100 (CORENA AP 100)Συνθετικά λιπαντικά ειδικά για παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές που λειτουργούν κάτω από σκληρές συνθήκες. Κατάλληλα για μεγάλα διαστήματα αλλαγών. Προδιαγραφές: DIN 51506 VDL, ISO 6521 LDAB Medium Duty, ISO 6743 3:2003 DAB Severe Duty, EN 1 2021

CORENA S2 P 68 (CORENA P 68)
Εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικά με μεγάλη διάρκεια ζωns για παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές. Εξαιρετική απόδοση σε όλες τις εφαρμογές. Συμβατά με όλα τα υλικά στεγανοποίησα. Προδιαγραφές: ISO 6743-3Α: DAA Normal Duty

CORENA S2 P 100 (CORENA P 100)

Εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικά με μεγάλη διάρκεια ζωής για παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές. Εξαιρετική απόδοση σε όλες τις εφαρμογές. Συμβατό με όλα τα υλικά στεγανοποίηση5. Προδιαγραφές: ISO 6743-3Α: DAA Normal Duty

CORENA S2 P 150 (CORENA P 150)
Εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικά με μεγάλη διάρκεια (cons για παλινδρομικοί αεροσυμπιεστές. Εξαιρετική απόδοση σε όλες τις εφαρμογές. Συμβατά με όλα τα υλικά στεγανοποίησα. Προδιαγραφές: ISO 6743-3Α: DAA Normal Duty

BP


ENERSYN RC-S ISO VG 68 Υψηλής ποιότητας ειδικό συνθετικό λιπαντικό για αεροσυμπιεστές,κατάλληλο για τις πιο βαριές συνθήκες λειτουργίας και για μεγάλα χρονικά διαστήματα αλλαγών.Το RC-S 68 ενδείκνυται για εμβολοφόρους και πτερυγιοφόρους αεροσυμπιεστές.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN RC-S ISO VG 46 Υψηλής ποιότητας ειδικό συνθετικό λιπαντικό για αεροσυμπιεστές,κατάλληλο για τις πιο βαριές συνθήκες λειτουργίας και για μεγάλα χρονικά διαστήματα αλλαγών.Το RC-S 46 είναι κατάλληλο κυρίως για κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN RC-S ISO VG 32Υψηλής ποιότητας ειδικό συνθετικό λιπαντικό για αεροσυμπιεστές,κατάλληλο για τις πιο βαριές συνθήκες λειτουργίας και για μεγάλα χρονικά διαστήματα αλλαγών.Το RC-S 32 είναι κατάλληλο κυρίως για κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN RC-S 8000 ISO VG 46Κoρυφαίο λιπαντικό αεροσυμπιεστών,100%συνθετικής βάση,υψηλής απόδοσης.Ικανοποιεί τις απαιτήσεις δοκιμής 8.000 ωρών της ATLAS COPCO.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN RX 100Υψηλής ποιότητας συνθετικό λιπαντικό για εμβολοφόρους αεροσυμπιεστές,Συσκευασίες : KATOΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN RX 100Υψηλής ποιότητας συνθετικό λιπαντικό για εμβολοφόρους αεροσυμπιεστές,Συσκευασίες : KATOΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERGOL RD-E 46Eιδικό λιπαντικό αεροσφυρών και εργαλείων αέρα.Συσκευασίες : BAP 208L.

ENERGOL RC 100Eιδικό λιπαντικό για παλινδρομικούς,κυρίως,αεροσυμπιεστές(θερμοκρασία εξαγωγής μέχρι 220°C.Συσκευασίες : ΔOX 20L,BAP 208L.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51506,κατηγορία VD-L.


ENERGOL RC 68 Συσκευασίες : ΔOX 20L.

ENERGOL RC-R 68Eιδικό λιπαντικό για περιστροφικούς και κοχλιοφόρους(rotary)συμπιεστές(θερμοκρασία εξαγωγής μέχρι 120°C).Συσκευασίες : BAP 208L.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : ISO DP 6521,ISO L-DAH,L-DAG,DIN 51506,κατηγορία VD-L.


ENERGOL RC-R 46Eιδικό λιπαντικό.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 208L.
aral-ag-vector-logo

KOWAL M 40Λιπαντικό αεροσυμπιεστών,ειδικά σχεδιασμένο για κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές (rotary screw).Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG,BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51506/VCL.


KOWAL M 20Λιπαντικό αεροσυμπιεστών,ειδικά σχεδιασμένο για κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές (rotary screw).Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG,BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51506/VCL.


KOWAL M 10Λιπαντικό αεροσυμπιεστών,ειδικά σχεδιασμένο για κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές (rotary screw).Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG,BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51506/VCL.


MOTANOL SPA 46Λιπαντικό αεροσυμπιεστών για υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας (μέχρι 220°C).Eνδείκνυται για κοχλιοφόρους και περιστροφικούς (rotary screw και rotary-vane) αεροσυμπιεστές.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG, BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51506/VDL.


MOTANOL HE 150Λιπαντικό αεροσυμπιεστών για υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας (μέχρι 220°C). Κατάλληλο για εμβολοφόρους,περιστροφικούς και κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG, BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51506/VDL-VCL.


MOTANOL HE 100Λιπαντικό αεροσυμπιεστών για υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας (μέχρι 220°C). Κατάλληλο για εμβολοφόρους,περιστροφικούς και κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG, BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51506/VDL-VCL.


MOTANOL HE 68Λιπαντικό αεροσυμπιεστών για υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας (μέχρι 220°C). Κατάλληλο για εμβολοφόρους,περιστροφικούς και κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG, BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51506/VDL-VCL.


MOTANOL HE 46Λιπαντικό αεροσυμπιεστών για υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας (μέχρι 220°C). Κατάλληλο για εμβολοφόρους,περιστροφικούς και κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG, BAP 180KG.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51506/VDL-VCL.

CYCLON


INDUSTRIAL HERCULES 32/46/68/100

Λιπαντικά αεροσυμπιεστών με εξαιρετική αντίσταση στο σχηματισμό εξανθρακωμάτων και αντοχή στην οξείδωση. Οι ρευστότητες ISO 46 και 68 συστήνονται για τη λίπανση περιστροφικών αεροσυμπιεστών, φυγοκεντρικών και κοχλιοφόρων, ενώ οι ρευστότητες ISO 68, 100 και 150 για μονοβάθμιους ή πολυβάθμιους παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές. Υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των κορυφαίων κατασκευαστών Atlas Copco, Ingersoll Rand, Sullair κ.λ.π.

208L   20L(PAIL)

DIN 51506 VDL (air exhaust 220°C), ISO 6743-3 (ISO-L-DAA/-DAB/-DAG/-DAH)


INDUSTRIAL HERCULES SYNPAO 46/68

Νέα υψηλής ποιότητας συνθετικά λιπαντικά αεροσυμπιεστών. Λιπαντικά μεγάλης αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες, προσφέρουν μέγιστη καθαρότητα και αντιτριβική προστασία. Κατάλληλα για όλους τους τύπους αεροσυμπιεστών (πολυβάθμιους ή μονοβάθμιους παλινδρομικούς, περιστροφικούς, κοχλιοφόρους, πτερυγιοφόρους, και φυγοκεντρικούς) που λειτουργούν πολλές ώρες σε πολύ σκληρές συνθήκες. Καλύπτουν τις απαιτήσεις των μεγαλύτερων κατασκευαστών Atlas Copco, Bauer Ingersoll Rand, κλπ.

208L   20L(PAIL)

DIN 51506 VDL, ISO 6743-3 (ISO-L-DAG/-DAH/-DAJ)


INDUSTRIAL HERCULES SYNPOE 100

Υψηλής ποιότητας, και πλήρως συνθετικό (συνθετικών εστέρων), λιπαντικό παλινδρομικών αεροσυμπιεστών. Χρησιμοποιεί τελευταίας γενιάς τεχνολογία προσθέτων για ανώτερη απόδοση του λιπαντικού στις πιο απαιτητικές εφαρμογές και συνθήκες λειτουργίας. Παρασκευάζεται για βιομηχανικούς παλινδρομικούς συμπιεστές, ειδικά εκείνους που υπόκεινται σε συνεχείς υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες.

208L   20L(PAIL)

DIN 51506 VDL, ISO 6743-3 (ISO-L-DAA/-DAB/-DAC)


INDUSTRIAL HERCULES LPG 150

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυγλυκόλης, κατάλληλο για τη λίπανση συμπιεστών κλειστού κυκλώματος διαφόρων χημικών αερίων και υδρογονανθράκων όπως; φυσικό αέριο(CNG), προπάνιο/βουτάνιο (LPG), αιθυλένιο/προπυλένιο/βουτυλένιο, αμμωνίας, βουταδιένιο ή βινυλοχλωρίδιο.

208L   20L(PAIL)

ISO 6743-3 (ISO-L-DAA, ISO-L-DAB, ISO-L-DAC). Πληροί : Linde, Burckhardt Compression


INDUSTRIAL TURBINE 32/46/68/100
Λιπαντικά υψηλής ποιότητας ειδικά σχεδιασμένα για τη λίπανση όλων των διατάξεων στροβίλων ατμού και αερίων. Παράγονται από βασικά λιπαντικά υψηλής οξειδωτικής σταθερότητας ενισχυμένα με ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα που προστατεύουν από τη σκουριά και την οξείδωση. Υπερκαλύπτουν τις σύγχρονες προδιαγραφές συμπεριλαμβανόμενων των απαιτήσεων σε RPVOT and TOST, γεγονός που τα κάνει ικανά για παρατεταμένη χρήση. Κατάλληλα και χρήση σε υδραυλικά και κυκλοφοριακά συστήματα όπου λιπαντικό κατηγορίας R&O απαιτείται.

208L  20L(PAIL)

DIN 51515 LTD Part II; ISO 6743-5 (ISO-L-TGA, ISO-L-TSA); AGMA R&O; B.S. 489; U.S. MIL-L-17672D; Siemens TLV 9013 04