Λιπαντικά αγωνιστικής χρήσης

CASTROL


R-40Συνθετικό λιπαντικο, SAE 30,SAE 40,ειδικά σχεδιασμένο για αγωνιστικούς κινητήρες μοτοσικλετών και καρτ, δίχρονους ή τετράχρονους.Δεν αναμιγνύεται με κανένα άλλο λιπαντικό.

Συσκευασίες : X/B 12X1L


R-30Συνθετικό λιπαντικο, SAE 30,SAE 40,ειδικά σχεδιασμένο για αγωνιστικούς κινητήρες μοτοσικλετών και καρτ, δίχρονους ή τετράχρονους.Δεν αναμιγνύεται με κανένα άλλο λιπαντικό.

Συσκευασίες : X/B 12X1L


Α-747<font size=»2″>Ειδικό λιπαντικό<strong> συνθετικής βάσης</strong> (καστορέλαιο), <strong>ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ</strong> σε δίχρονους υδρόψυκτους κινητήρες μοτοσικλετων.<strong>Δεν αναμυγνύονται με κανένα άλλο ορυκτέλαιο ή συνθετικό λιπαντικό</strong>.</font>

Συσκευασίες : Χ/Β 12Χ1L