Λιπαντικά ατμοστροβίλων & αεριοστροβίλων

BP


ENERGOL THB 100Yψηλής ποιότητας λιπαντικό για ατμοστρόβιλους,αεριοστρόβιλους,υδροστρόβιλους και συμπιεστές.
Παρέχει εξαιρετική προστασία απο οξείδωση και διάυρωση,και δεν παρουσιάζει αφρισμό για μεγάλα διαστήματα λειτουργίας.

Συσκευασίες : BAP 208L

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51515,BS 849,Nuclean Electric 207001,Alistom HTDG 90 117(πρώην ΑΒΒ),GEK 28143A.


ENERGOL THB 68Yψηλής ποιότητας λιπαντικό για ατμοστρόβιλους,αεριοστρόβιλους,υδροστρόβιλους και συμπιεστές.
Παρέχει εξαιρετική προστασία απο οξείδωση και διάυρωση,και δεν παρουσιάζει αφρισμό για μεγάλα διαστήματα λειτουργίας.

Συσκευασίες : BAP 208L

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51515,BS 849,Nuclean Electric 207001,Alistom HTDG 90 117(πρώην ΑΒΒ),GEK 28143A.


ENERGOL THB 46Yψηλής ποιότητας λιπαντικό για ατμοστρόβιλους,αεριοστρόβιλους,υδροστρόβιλους και συμπιεστές.
Παρέχει εξαιρετική προστασία απο οξείδωση και διάυρωση,και δεν παρουσιάζει αφρισμό για μεγάλα διαστήματα λειτουργίας.

Συσκευασίες : BAP 208L.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51515,BS 849,Nuclean Electric 207001,Alistom HTDG 90 117(πρώην ΑΒΒ),GEK 28143A.


ENERGOL THB 32Yψηλής ποιότητας λιπαντικό για ατμοστρόβιλους,αεριοστρόβιλους,υδροστρόβιλους και συμπιεστές.
Παρέχει εξαιρετική προστασία απο οξείδωση και διάυρωση,και δεν παρουσιάζει αφρισμό για μεγάλα διαστήματα λειτουργίας.

Συσκευασίες : BAP 208L.

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51515,BS 849,Nuclean Electric 207001,Alistom HTDG 90 117(πρώην ΑΒΒ),GEK 28143A.