Λιπαντικά γενικής χρήσης

CYCLON


INDUSTRIAL SILVER 10W/30W

Ορυκτέλαια απλής ρευστότητας υψηλού δείκτη ιξώδους. Κατάλληλα για λίπανση ξυλότυπων, εργαλείων και συστημάτων που χρειάζονται ένα αμιγές ορυκτέλαιο (χωρίς πρόσθετα). Η ρευστότητα SAE 10W είναι κατάλληλη και για τη λίπανση ξυλότυπων.

208L  15L  4x4L  12x1L


INDUSTRIAL PREMIUM 10W/30/40

Υψηλής ποιότητας μονότυπα λιπαντικά. Προστατεύουν από τη διάβρωση και την οξείδωση. Είναι κατάλληλα για λίπανση μηχανημάτων χαμηλών αποδόσεων και απλών υδραυλικών συστημάτων.

208L  20L  4x4L  12x1L