Λιπαντικά γενικής χρήσης

CYCLON
Toggle


FLUSHING OIL

Eιδικό λεπτόρευστο ορυκτέλαιο για τον καθαρισμό συστημάτων λίπανσης όπως υδραυλικά,κυκλοφοριακά,τουρμπίνες κτλ.Ικανό να διαλύσει τη λάσπη και τα καρβουνίσματα που έχουν δημιουργηθεί κατά τη λειτουργία του συστήματος.Με το τέλος του καθαρισμού το λιπαντικό πρέπει να αδειάζεται τελείως από το κύκλωμα λίπανσης.

Συσκευασίες : BAP 180KG


PREMIUM 40

Yψηλής ποιότητας μονότυπα λιπαντικά.Προστατεύουν από τη διάβρωση και την οξείδωση.Είναι κατάλληλα για λίπανση μηχανημάτων χαμηλών αποδόσεων και απλών υδραυλικών συστημάτων.

Συσκευασίες : X/B 12X1L, X/B 4X4L, ΔOX 20L, BAP 180KG


PREMIUM 30

Yψηλής ποιότητας μονότυπα λιπαντικά.Προστατεύουν από τη διάβρωση και την οξείδωση.Είναι κατάλληλα για λίπανση μηχανημάτων χαμηλών αποδόσεων και απλών υδραυλικών συστημάτων.

Συσκευασίες : X/B 12X1L, X/B 4X4L, ΔOX 20L, BAP 180KG


PREMIUM 20W

Yψηλής ποιότητας μονότυπα λιπαντικά.Προστατεύουν από τη διάβρωση και την οξείδωση.Είναι κατάλληλα για λίπανση μηχανημάτων χαμηλών αποδόσεων και απλών υδραυλικών συστημάτων.

Συσκευασίες : X/B 12X1L, X/B 4X4L, ΔOX 20L, BAP 180KG


PREMIUM 10W

Yψηλής ποιότητας μονότυπα λιπαντικά.Προστατεύουν από τη διάβρωση και την οξείδωση.Είναι κατάλληλα για λίπανση μηχανημάτων χαμηλών αποδόσεων και απλών υδραυλικών συστημάτων.

Συσκευασίες : X/B 12X1L, X/B 4X4L, ΔOX 20L, BAP 180KG


SILVER 30W

Oρυκτέλαια απλής ρευστότητας και υψηλού δείκτη ιξώδους.Καταλληλα για λίπανση ξυλότυπων,εργαλείων και συστημάτων που χρειάζονται ένα αμιγές ορυκτέλαιο (χωρίς πρόσθετα).

Συσκευασίες : X/B 12X1L, X/B 4X4L, ΔOX 20L, BAP 180KG


SILVER 10W

Oρυκτέλαια απλής ρευστότητας και υψηλού δείκτη ιξώδους.Καταλληλα για λίπανση ξυλότυπων,εργαλείων και συστημάτων που χρειάζονται ένα αμιγές ορυκτέλαιο (χωρίς πρόσθετα).

Συσκευασίες : X/B 12X1L, X/B 4X4L, ΔOX 20L, BAP 180KG