Λιπαντικά γλιστρών & οδηγών εργαλειομηχανών

shell


TONNA S3 M 32 (TONNA S32)

Ειδικά λιπαντικά που δεν στάζουν για πιστολέτα και γλίστρες μηχανών επεξεργασίας μετάλλων. Προδιαγραφές: ISO 1 1 158 / ISO 6743-4 ΗΜ & HG, ISO 12925-1 / ISO 6743-6 CKC, ISO 19378 / ISO 6743-1 3 GA & GB DIN 51517 T3 CLP Cincinnati Machine P-50 (ISO 220), P-47 (ISO 68).

TONNA S3 M 68 (TONNA S68)
Ειδικά λιπαντικά που δεν στάζουν για πιστολέτα και γλίστρες μηχανών επεξεργασίας μετάλλων. Προδιαγραφές: ISO 11158/ ISO 6743-4 ΗΜ & HG, ISO 12925-1 / ISO 6743-6 CKC, ISO 19378 / ISO 6743-13 GA & GB DIN 51517 T3 CLP, Cincinnati Machine P-50 (ISO 220), P-47 (ISO 68)

TONNA S3 M 220 (TONNA S220)
Ειδικά λιπαντικά που δεν στάζουν για πιστολέτα και γλίστρες μηχανών επεξεργασιας μεταλλων. Προδιαγραφες: ISO 11158/ ISO 6743-4 ΗΜ & HG, ISO 1 2925-1 / ISO 6743-6 CKC, ISO 19378 / ISO 6743-1 3 GA & GB DIN 51517 T3 CLP, Cincinnati Machine P-50 (ISO 220), P-47 (ISO 68)

S2 M 68 (TONNA T68)
Ειδικά σχεδιασμένα λιπαντικά με προσκολλητικά πρόσθετα για χρήση σε γλίστρες που συνεισφέρουν στο να ξεπερνιέται το πρόβλημα που δημιουργείται συχνά με το φαινόμενο της κολλώδους ολίσθησης (stick slip) Cincinnati Machine Ρ50 (ISO 220), P47(IS068), P53(IS032) ISO19378/isO 6743-1 3GA4GB DIN CGLP

BP


MACCURAT D 220Άριστης ποιότητας λιπαντικά για χρήση σε συνθήκες υψηλών φορτίων και χαμηλων ταχυτήτων σε οριζόντιες ή κάθετες γλίστρες εργαλειομηχανών.Συσκευασίες : ΒΑΡ 208L.

MACCURAT D 68Άριστης ποιότητας λιπαντικά για χρήση σε συνθήκες υψηλών φορτίων και χαμηλων ταχυτήτων σε οριζόντιες ή κάθετες γλίστρες εργαλειομηχανών.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAΡ 208L.
CYCLON

INDUSTRIAL AXEL 68/220Βαρέος τύπου λιπαντικό, το οποίο βασίζεται σε υψηλού βαθμού διύλισης ορυκτέλαια και πρόσθετα κολλώδη και κατά της φθοράς. Ειδικά σχεδιασμένο για τη λίπανση οδηγών εργαλειομηχανών και γλιστρών. Είναι κατάλληλο για τους οδηγούς εργαλειομηχανών υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας (υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες). Η ρευστότητα ISO 68 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως υδραυλικό υγρό, εάν υπάρχει κοινό σύστημα λίπανσης.

208L  20L(PAIL)

DIN 51524 Part 2 HLP, ISO 6743-13