Λιπαντικά γλιστρών & οδηγών εργαλειομηχανών

SHELL
Toggle

shell


TONNA S3 M 32 (TONNA S32)

Ειδικά λιπαντικά που δεν στάζουν για πιστολέτα και γλίστρες μηχανών επεξεργασίας μετάλλων. Προδιαγραφές: ISO 1 1 158 / ISO 6743-4 ΗΜ & HG, ISO 12925-1 / ISO 6743-6 CKC, ISO 19378 / ISO 6743-1 3 GA & GB DIN 51517 T3 CLP Cincinnati Machine P-50 (ISO 220), P-47 (ISO 68).

TONNA S3 M 68 (TONNA S68)
Ειδικά λιπαντικά που δεν στάζουν για πιστολέτα και γλίστρες μηχανών επεξεργασίας μετάλλων. Προδιαγραφές: ISO 11158/ ISO 6743-4 ΗΜ & HG, ISO 12925-1 / ISO 6743-6 CKC, ISO 19378 / ISO 6743-13 GA & GB DIN 51517 T3 CLP, Cincinnati Machine P-50 (ISO 220), P-47 (ISO 68)

TONNA S3 M 220 (TONNA S220)
Ειδικά λιπαντικά που δεν στάζουν για πιστολέτα και γλίστρες μηχανών επεξεργασιας μεταλλων. Προδιαγραφες: ISO 11158/ ISO 6743-4 ΗΜ & HG, ISO 1 2925-1 / ISO 6743-6 CKC, ISO 19378 / ISO 6743-1 3 GA & GB DIN 51517 T3 CLP, Cincinnati Machine P-50 (ISO 220), P-47 (ISO 68)

S2 M 68 (TONNA T68)
Ειδικά σχεδιασμένα λιπαντικά με προσκολλητικά πρόσθετα για χρήση σε γλίστρες που συνεισφέρουν στο να ξεπερνιέται το πρόβλημα που δημιουργείται συχνά με το φαινόμενο της κολλώδους ολίσθησης (stick slip) Cincinnati Machine Ρ50 (ISO 220), P47(IS068), P53(IS032) ISO19378/isO 6743-1 3GA4GB DIN CGLP

 

 


MACCURAT D 220Άριστης ποιότητας λιπαντικά για χρήση σε συνθήκες υψηλών φορτίων και χαμηλων ταχυτήτων σε οριζόντιες ή κάθετες γλίστρες εργαλειομηχανών.

Συσκευασίες : ΒΑΡ 208L.


MACCURAT D 68Άριστης ποιότητας λιπαντικά για χρήση σε συνθήκες υψηλών φορτίων και χαμηλων ταχυτήτων σε οριζόντιες ή κάθετες γλίστρες εργαλειομηχανών.

Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAΡ 208L.

CYCLON
Toggle


AXEL 220Λιπαντικό ενισχυμένο με πρόσθετα υψηλής πίεσης που εμποδίζουν την απομάκρυνση του λιπαντικού από τις τριβόμενες επιφάνειες. Κατάλληλο για γλίστρες και οδηγούς εργαλειομηχανών που λειτουργούν σε συνθήκες υψηλών πιέσεων και θερμοκρασιών. Το AXEL ISO 68 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν υδραυλικό υγρό σε περίπτωση που υπάρχει ενιαίο σύστημα λίπανσης καί υδραυλικής κίνησης.

Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L, BAP 180KG

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 5 51524 HLP PARTII.


AXEL 68Λιπαντικό ενισχυμένο με πρόσθετα υψηλής πίεσης που εμποδίζουν την απομάκρυνση του λιπαντικού από τις τριβόμενες επιφάνειες. Κατάλληλο για γλίστρες και οδηγούς εργαλειομηχανών που λειτουργούν σε συνθήκες υψηλών πιέσεων και θερμοκρασιών. Το AXEL ISO 68 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν υδραυλικό υγρό σε περίπτωση που υπάρχει ενιαίο σύστημα λίπανσης καί υδραυλικής κίνησης.

Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L, BAP 180KG

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 5 51524 HLP PARTII.