Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων

shell


SHELL TELLUS S4 ME 46
Συνθετικά υδραυλικά λιπαντικά που συνεισφέρουν στη μείωση της κατανάλωσή της ενέργειας καθώς και στην επίτευξη μεγαλύτερων διαστημάτων αλλαγών. Ευρεία εφαρμογή σε μηχανές injection moulding. Προδιαγραφές: DENISON HYDRAU¬LICS (HF-O, HF-1, HF-2), CINCINNATI AMCHINE P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-09 (ISO 68), EATON VICKERS (BROCHURE 694) , BOSCH REXROTH, ARBURG (INJECTION MOULDING), ASTM D6158 (HM FLUIDS), ISO 1 1 158 (HM +AFNOR NF-E 48^50, KRAUSS AAAFFEI. FLUIDS), DIN 51524 PART 2 HLP, SWEDISH STANDARD SS 15 54 34 AM

SHELL TELLUS S4 VX 32Συνθετικά υδραυλικά λιπαντικά που έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία σε εφαρμογές που είναι εκτεθειμένες σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι και -50C (ορυχεία, δασοκομία). Προδιαγραφές: KOMATSU MINING, FRIGOSCANDIA, KOMATSU, DEITZ COMPANY LTD

SHELL TELLUS S3 V 46Προηγμένα υδραυλικά λιπαντικά απαλλαγμένα Ψευδαργύρου και υψηλού Δείκτη Ιξώδου5 ώστε να διατηρούν τη ρευστότητα του λιπαντικού σταθερή σε εφαρμογές κινητού εξοπλισμού που εκτείθενται σε μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίες. Προδιαγραφές: DENISON HYDRAULICS (HF-0, HF-1, HF-2), CINCINNATI MACHINE P-68, P-70, P-69, EATON VICKERS (BROCHURE 694) , BOSCH REXROTH, ASTM D6158 (HV FLUIDS), ISO 11158 (HV FLUIDS), DIN 51524 PART 3 HVLP, SWEDISH STANDARD SS 15 54 34 AM,AV

SHELL TELLUS S3 V 68Προηγμένα υδραυλικά λιπαντικά απαλλαγμένα Ψευδαργύρου και υψηλού Δείκτη Ιξώδου5 ωστε να διατηρούν τη ρευστότητα του λιπαντικού σταθερή σε εφαρμογέ5 κινητού εξοπλισμού που εκτείθενται σε μεγάλες μεταΒολές της θερμοκρασίας. Προδιαγραφές: DENISON HYDRAULICS (HF-0, HF-1, HF-2), CINCINNATI MACHINE P-68, P-70, P-69, EATON VICKERS (BROCHURE 694) , BOSCH REXROTH, ASTM D6158 (HV FLUIDS), ISO 11158 (HV FLUIDS), DIN 51524 PART 3 HVLP, SWEDISH STANDARD SS 15 54 34 AM,AV

SHELL TELLUS S3 M 32 (TELLUS S32)Νέας τεχνολογίας υδραυλικά λιπαντικά για υδραυλικά συστήματα που λειτουργούν σε πολύ δυσμενείς συνθήκες. Προδιαγραφές: DENISON HF0, HF1,HF2, EATON VICKERS 694 DIN 51524 (part 2), HLP, ISO 1 1 158 (HM Fluids), Cincinnati Machine P68,P70,P69, Swed¬ish Std 15 54 34 M , ASTM 6158 (HM Mineral).Συνθετικής τεχνολογίας βαλβολίνες προδιαγραφής API GL-4/GL-5 για κιβώτια και διαφορικά. Προδιαγραφές: API GL-4/GL-5/MT-1, ZF-TE-ML-12Ε, 17Β, 19Β

SHELL TELLUS S3 M 46 (TELLUS S46)Νέας τεχνολογίας υδραυλικά λιπαντικά απαλλαγμένα ψευδαργύρου και χλωρίου για υδραυλικά συστήματα που λειτουργούν σε πολύ δυσμενείς συνθήκες. Προδιαγραφές: DENISON HF0, HF1 ,HF2,EATON VICKERS 694 DIN 51524 (part 2), HLP, ISO 11 158 (HM Fluids), Cincinnati Machine P68,P70,P69, Swedish Std 15 54 34 M , ASTM 6158 -(HM Mineral)

SHELL TELLUS S3 M 68 (TELLUS S68)Νέας τεχνολογίας υδραυλικά λιπαντικά απαλλαγμένα ψευδαργύρου και χλωρίου για υδραυλικά συστήματα που λειτουργούν σε πολύ δυσμενείς συνθήκες. Προδιαγραφές: DENISON HFO, HF1.HF2, EATON VICKERS 694 DIN 51524 (part 2 HLP), ISO 1 1 158 (HM Fluids), Cincinnati Machine P68,P70,P69, Swed­ish Std 15 54 34 M, ASTM 6158 (HM Mineral)

SHELL TELLUS S2 V 15 (TELLUS T15)Ειδικά λιπαντικά για υδραυλικά και κυκλοφοριακά συστήματα που λειτουργούν σε πολύ υψηλέ5 και χαμηλές θερμοκρασίες ή όπου υπάρχουν μεγάλες θερμοκρασίας μεταβολές. Προδιαγραφές: DIN 51524 Τ3 HVLP, EATON VICK­ERS, Denison HFO, HF1.HF2, Cincinnati Machine P68,P70,P69, AFNOR NF-E 48-603 Swedish standard SS” 15 54 34 AM, ASTM 6158-05 (HV Fluids), GB 1 1 1 1 81 -1 -94 (HV Fluids) ISO 1 1 15 8 (HV Fluids)

SHELL TELLUS S2 V 22Προηγμένα υδραυλικά λιπαντικά υψηλού δείκτη ιξώδους ώστε να διατηρούν τη ρευστότητα του λιπαντικού σταθερή σε εφαρμογές κινητού εξοπλισμού που εκτείθενται σε μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας. Προδιαγραφές: DENISON HYDRAULICS (HF-0, HF-1, HF-2), CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68), EATON VICKERS (BROCHURE 694)ASTM D6158-05 (HV FLUIDS), ISO 1 1 158 (HV FLUIDS), DIN 51524 PART 3 HVLP, SWEDISH STANDARD SS 15 54 34 AM, AFNOR NF-E 48^03, GB1 1 11 81-1-94 (HV FLUIDS).

SHELL TELLUS S2 V 32 (TELLUS T32)
Ειδικά λιπαντικά για υδραυλικά και κυκλοφοριακά συστήματα που λειτουργούν σε πολύ υψηλέ$ και χαμηλές θερμοκρασίες ή όπου υπάρχουν μεγάλες θερμοκρασίας μεταβολές. Προδιαγραφές: DIN 51524 Τ3 HVLP, EATON VICKERS, Denison HFO, HF1 ,HF2, Cincinnati Machine P68,P70,P69, AFNOR NF-E 48-603 Swedish standard SS 15 54 34 AM, ASTM 6158-05 (HV Fluids), GB 11 1 1 81 -1 -94 (HV Fluids), ISO 11 158 (HV Fluids)

SHELL TELLUS S2 V 46 (TELLUS T46)
Ειδικό λιπαντικά για υδραυλικά και κυκλοφοριακά συστήματα που λειτουργούν σε πολύ υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες ή όπου υπάρχουν μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές. Προδιαγραφές: DIN 51524 Τ3 HVLP, EATON VICKERS, Denison HFO, HF1 ,HF2, Cincinnati Machine P68,P70,P69, AFNOR NF-E 48-603, Swedish standard SS 15 54 34 AM, ASTM 6158-05 (HV Fluids), GB 1 1 1181-1-94 (HV Fluids), ISO 1 1158 (HV Fluids)

SHELL TELLUS S2 V 68 (TELLUS T68)
Ειδικά λιπαντικά για υδραυλικά και κυκλοφοριακά συστήματα που λειτουργούν σε πολύ υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες ή όπου υπάρχουν μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές. Προδιαγραφές: DIN 51524 Τ3 HVLP, EATON VICK­ERS, Denison HFO, HF1,HF2, Cincinnati Machine P68,P70,P69, AFNOR NF-E 48-603, Swedish standard SS 15 54 34 AM, ASTM 6158-05 (HV Fluids), GB 1 1 1 181 -1 -94 (HV Fluids), ISO 1 1 158 (HV Fluids)

SHELL TELLUS S2 V 100 (TELLUS T100)
Ειδικά λιπαντικά για υδραυλικά και κυκλοφοριακά συστήματα που λειτουργούν σε πολύ υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες ή όπου υπάρχουν μεγάλες θερμοκρασίας μεταβολές. Προδιαγραφές: DIN 51524 Τ3 HVLP, EATON VICKERS Denison HFO, HF1,HF2, Cincinnati Machine P68,P70,P69, AFNOR NF-E 48-603, Swedish Swedish standard SS 15 54 34 AM, ASTM 6158Ό5 (HV Fluids), GB 1 1 1181-1-94 (HV Fluids), ISO 1 1158 (HV Fluids)

SHELL TELLUS S2 M 32 (TELLUS 32)
Νέας τεχνολογίας υδραυλικά λιπαντικά απαλλαγμένα ψευδαργύρου και χλωρίου για υδραυλικά συστήματα που λειτουργούν σε πολύ δυσμενείς συνθήκες. Προδιαγραφή: DENISON HFO, HF1,HF2, Cincinnati Milacron, P68, P70, P69, EATON VICKERS 694, DIN 51524 (port 2) HLP), ISO 11 158 (HM Fluids), Bosch Rexroth, AFNOR NF-E48-603, Swedish Std SS 155434AM, GB 111181- 1-94 (HM Fluids).

SHELL TELLUS S2 M 46 (TELLUS 46)
Νέας τεχνολογίας υδραυλικά λιπαντικά για συστήματα που λειτουργούν σε πολύ δυσμενείς συνθήκες. Προδιαγραφές: DENISON HFO, HF1,HF2, Cincinnati Milacron, P68, P70, P69, EATON VICKERS 694 DIN 51524 (part 2 HLP), ISO 1 1 158 (HM Fluids), Bosch Rexroth, AFNOR NF-E48-603, ASTM 6158-05 (HM Fluids). Swedish Std SS 155434AM, GB 111181-1-94 (HM Fluids).

SHELL TELLUS  S2 M 68 (TELLUS 68)
Νέας τεχνολογίας υδραυλικά λιπαντικά για συστήματα που λειτουργούν σε πολύ δυσμενείς συνθήκες. Προδιαγραφές: DENISON HFO, HF1,HF2, Cincinnati Milacron, P68, P70, P69, EATON VICKERS 694 DIN 51524 (part 2), HLP, ISO 1 1 158 (HM Fluids), Cin¬cinnati, ASTM 6158 (HM Mineral) Bosch Rexroth, AFNOR NF-E48-603, ASTM 6158Ό5 (HM Fluids). Swedish Std 155434AM, GB 1111 81-1-94 (HM Fluids).

SHELL TELLUS S2 M 100 (TELLUS 100)
Εξαιρετικής ποιότητας υδραυλικά λιπαντικά που προσφέρουν υψηλή προστασία κατά της και της οξείδωσης. Ξεπερνούν κατά πολύ τις απαιτήσει των προδιαγραφών: DIN 51524 Τ2 HLP, DENISON HFO, HF1 ,HF2, CINCINNATI MIIACRON, P68, P70, P69, EATON VICKERS ISO 1 1 158 (HM Fluids) Bosch Rexroth, AFNOR NF-E48-603, ASTM 6158-05 (HM Fluids). Swedish Std 155434AM, GB 111 1 81 -1 -94 (HM Fluids).

BP


ENERGOL CS-HB ISO VG 680Yψηλής ποιότητας λιπαντικό για κυκλοφοριακά συστήματα χαλυβουργίας.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERGOL CS-HB ISO VG 220Yψηλής ποιότητας λιπαντικό για κυκλοφοριακά συστήματα χαλυβουργίας.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERGOL HL-XP 32Eιδικό υδραυλικό λιπαντικό με πρόσθετα αντοχής σε μεγάλα φορτία για χρήση σε υδροκίνητικά συστήματα μετάδοσης με ενσωματωμένους μειωτήρες και ειδικότερα σε υδραυλικούς συμπλέκτες VOITH.Eίναι επίσης εγκεκριμένο απο τον Οργανισμό Γερμανικών Σιδηροδρόμων.Συσκευασίες : BAP 208L.

ENERGOL HLP-HM 10Αρίστης ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων.Παρέχει προστασία απο τη διαύρωση,ενώ ελαχιστοποιεί την οξείδωση, τον αφρισμό και τη φθορά.Συσκευασίες : ΒΑΡ 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524(PART II),ISO 6743/4-HM,DENISON HF-0 και ΗF-2,CINCINNATI MILACRON (p.68-69-70),EATON(επισήμως VICKERS)I-286-S & M-2950-S.

BARTRAN HV 150Eξαιρετικά ενισχυμένο λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ευρέως θερμοκρασιακού φάσματος λειτουργίας,απαλλαγμένο ψευδαργύρου.Συνδιάζει την υψηλή απόδοση στη λίπανση με την εξαιρετική φιλτροδιαπερατότητα.Προορίζεται για χρήση σε συστήματα που λειτουργούν κάτω απο δυσμενείς συνθήκες.Ικανοποιεί τις προδιαγραφές DIN 51524(PATR III)και ISO 6743/4 HV.Συσκευασίες : ΒΑΡ 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : CINCINNATI MILACRON (p.68-69-70),DENISON HF-0 & HF-2,US STEEL 126 & 127,EATON (πρώην VICKERS)I-286-S & M-2950-S,FRANK MOHN.

BARTRAN HV 100Eξαιρετικά ενισχυμένο λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ευρέως θερμοκρασιακού φάσματος λειτουργίας,απαλλαγμένο ψευδαργύρου.Συνδιάζει την υψηλή απόδοση στη λίπανση με την εξαιρετική φιλτροδιαπερατότητα.Προορίζεται για χρήση σε συστήματα που λειτουργούν κάτω απο δυσμενείς συνθήκες.Ικανοποιεί τις προδιαγραφές DIN 51524(PATR III)και ISO 6743/4 HV.Συσκευασίες : BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : CINCINNATI MILACRON (p.68-69-70),DENISON HF-0 & HF-2,US STEEL 126 & 127,EATON (πρώην VICKERS)I-286-S & M-2950-S,FRANK MOHN.

BARTRAN HV 68Eξαιρετικά ενισχυμένο λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ευρέως θερμοκρασιακού φάσματος λειτουργίας,απαλλαγμένο ψευδαργύρου.Συνδιάζει την υψηλή απόδοση στη λίπανση με την εξαιρετική φιλτροδιαπερατότητα.Προορίζεται για χρήση σε συστήματα που λειτουργούν κάτω απο δυσμενείς συνθήκες.Ικανοποιεί τις προδιαγραφές DIN 51524(PATR III)και ISO 6743/4 HV.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L, BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : CINCINNATI MILACRON (p.68-69-70),DENISON HF-0 & HF-2,US STEEL 126 & 127,EATON (πρώην VICKERS)I-286-S & M-2950-S,FRANK MOHN.

BARTRAN HV 46Eξαιρετικά ενισχυμένο λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ευρέως θερμοκρασιακού φάσματος λειτουργίας,απαλλαγμένο ψευδαργύρου.Συνδιάζει την υψηλή απόδοση στη λίπανση με την εξαιρετική φιλτροδιαπερατότητα.Προορίζεται για χρήση σε συστήματα που λειτουργούν κάτω απο δυσμενείς συνθήκες.Ικανοποιεί τις προδιαγραφές DIN 51524(PATR III)και ISO 6743/4 HV.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : CINCINNATI MILACRON (p.68-69-70),DENISON HF-0 & HF-2,US STEEL 126 & 127,EATON (πρώην VICKERS)I-286-S & M-2950-S,FRANK MOHN.

BARTRAN HV 32Eξαιρετικά ενισχυμένο λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ευρέως θερμοκρασιακού φάσματος λειτουργίας,απαλλαγμένο ψευδαργύρου.Συνδιάζει την υψηλή απόδοση στη λίπανση με την εξαιρετική φιλτροδιαπερατότητα.Προορίζεται για χρήση σε συστήματα που λειτουργούν κάτω απο δυσμενείς συνθήκες.Ικανοποιεί τις προδιαγραφές DIN 51524(PATR III)και ISO 6743/4 HV.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : CINCINNATI MILACRON (p.68-69-70),DENISON HF-0 & HF-2,US STEEL 126 & 127,EATON (πρώην VICKERS)I-286-S & M-2950-S,FRANK MOHN.

BARTRAN HV 15Eξαιρετικά ενισχυμένο λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ευρέως θερμοκρασιακού φάσματος λειτουργίας,απαλλαγμένο ψευδαργύρου.Συνδιάζει την υψηλή απόδοση στη λίπανση με την εξαιρετική φιλτροδιαπερατότητα.Προορίζεται για χρήση σε συστήματα που λειτουργούν κάτω απο δυσμενείς συνθήκες.Ικανοποιεί τις προδιαγραφές DIN 51524(PATR III)και ISO 6743/4 HV.Συσκευασίες : BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : CINCINNATI MILACRON (p.68-69-70),DENISON HF-0 & HF-2,US STEEL 126 & 127,EATON (πρώην VICKERS)I-286-S & M-2950-S,FRANK MOHN.

BARTRAN 150Υψηλής απόδοσης λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ,απαλλαγμένο ψευδαργύρου.Συνδυάζει την υψηλή προστασία απο τη φθορά με την εξαιρετική φιλτροδιαπερατότητα.Κατάλληλα για τις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.Ικανοποιεί τις προδιαγραφές DIN 51524(PART II)καιISO 6743/4-HM.Συσκευασίες : BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DENISON HF-O & HF-2,EATON (πρώην VICKERS)I-286-S & M-2950-S,BOSCH-REXROTH RE 07 075,CINCINNATI MILACRON(p.68-69-70),US STEEL 126 & 127.

BARTRAN 100Υψηλής απόδοσης λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ,απαλλαγμένο ψευδαργύρου.Συνδυάζει την υψηλή προστασία απο τη φθορά με την εξαιρετική φιλτροδιαπερατότητα.Κατάλληλα για τις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.Ικανοποιεί τις προδιαγραφές DIN 51524(PART II)καιISO 6743/4-HM.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DENISON HF-O & HF-2,EATON (πρώην VICKERS)I-286-S & M-2950-S,BOSCH-REXROTH RE 07 075,CINCINNATI MILACRON(p.68-69-70),US STEEL 126 & 127.

BARTRAN 68Υψηλής απόδοσης λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ,απαλλαγμένο ψευδαργύρου.Συνδυάζει την υψηλή προστασία απο τη φθορά με την εξαιρετική φιλτροδιαπερατότητα.Κατάλληλα για τις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.Ικανοποιεί τις προδιαγραφές DIN 51524(PART II)καιISO 6743/4-HM.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20Λ,ΒΑΡ 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DENISON HF-O & HF-2,EATON (πρώην VICKERS)I-286-S & M-2950-S,BOSCH-REXROTH RE 07 075,CINCINNATI MILACRON(p.68-69-70),US STEEL 126 & 127.

BARTRAN 46Υψηλής απόδοσης λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ,απαλλαγμένο ψευδαργύρου.Συνδυάζει την υψηλή προστασία απο τη φθορά με την εξαιρετική φιλτροδιαπερατότητα.Κατάλληλα για τις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.Ικανοποιεί τις προδιαγραφές DIN 51524(PART II)καιISO 6743/4-HM.Συσκευασίες : ΔΟX 20L,BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DENISON HF-O & HF-2,EATON (πρώην VICKERS)I-286-S & M-2950-S,BOSCH-REXROTH RE 07 075,CINCINNATI MILACRON(p.68-69-70),US STEEL 126 & 127.

BARTRAN 32Υψηλής απόδοσης λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ,απαλλαγμένο ψευδαργύρου.Συνδυάζει την υψηλή προστασία απο τη φθορά με την εξαιρετική φιλτροδιαπερατότητα.Κατάλληλα για τις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.Ικανοποιεί τις προδιαγραφές DIN 51524(PART II)καιISO 6743/4-HM.Συσκευασίες : BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DENISON HF-O & HF-2,EATON (πρώην VICKERS)I-286-S & M-2950-S,BOSCH-REXROTH RE 07 075,CINCINNATI MILACRON(p.68-69-70),US STEEL 126 & 127.

ENERGOL HLP-HM 100Αρίστης ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων.Παρέχουν προστασία απο τη διάβρωση,ενώ ελαχιστοποιούν την οξείδωση ,τον αφρισμό και τη φθορά.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524(PART II),ISO 6743/4-HM,DEVISON HF-0 και HF-2,CINCINNATI MILACRON (p.68-69-70),EATON(πρωην VICKERS) I-286-S & M-2950-S.

ENERGOL HLP-HM 68Αρίστης ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων.Παρέχουν προστασία απο τη διάβρωση,ενώ ελαχιστοποιούν την οξείδωση ,τον αφρισμό και τη φθορά.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 208L,ΔΕΞ 1000L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524(PART II),ISO 6743/4-HM,DEVISON HF-0 και HF-2,CINCINNATI MILACRON (p.68-69-70),EATON(πρωην VICKERS) I-286-S & M-2950-S.

ENERGOL HLP-HM 46Αρίστης ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων.Παρέχουν προστασία απο τη διάβρωση,ενώ ελαχιστοποιούν την οξείδωση ,τον αφρισμό και τη φθορά.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 208L,ΔΕΞ 1000L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524(PART II),ISO 6743/4-HM,DEVISON HF-0 και HF-2,CINCINNATI MILACRON (p.68-69-70),EATON(πρωην VICKERS) I-286-S & M-2950-S.

ENERGOL HLP-HM 32Αρίστης ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων.Παρέχουν προστασία απο τη διάβρωση,ενώ ελαχιστοποιούν την οξείδωση ,τον αφρισμό και τη φθορά.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524(PART II),ISO 6743/4-HM,DEVISON HF-0 και HF-2,CINCINNATI MILACRON (p.68-69-70),EATON(πρωην VICKERS) I-286-S & M-2950-S.

ENERGOL HLP-HM 22 Αρίστης ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων.Παρέχουν προστασία απο τη διάβρωση,ενώ ελαχιστοποιούν την οξείδωση ,τον αφρισμό και τη φθορά.Συσκευασίες : BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524(PART II),ISO 6743/4-HM,DEVISON HF-0 και HF-2,CINCINNATI MILACRON (p.68-69-70),EATON(πρωην VICKERS) I-286-S & M-2950-S.

ENERGOL HLP-HM 10Αρίστης ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων.Παρέχουν προστασία απο τη διάβρωση,ενώ ελαχιστοποιούν την οξείδωση ,τον αφρισμό και τη φθορά.Συσκευασίες : BAP 208LΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524(PART II),ISO 6743/4-HM,DEVISON HF-0 και HF-2,CINCINNATI MILACRON (p.68-69-70),EATON(πρωην VICKERS) I-286-S & M-2950-S.

HYDRAULIQUE TP 46Λιπαντικό κατάλληλο για υδραυλικά συστήματα POCLAIN.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524 (PART III).
CASTROL

HYSPIN AWS 68Eνισχυμένο ορυκτέλαιο για υδραυλικά και κυκλοφοριακά συστήματα.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 208L,ΔΕΞ 1000L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524,Part II HLP,Cincinnati Milacron(p.68-69-70),Denison HF-0&HF-2,US Steel 126&127,Eaton (επισήμως VICKERS)I-286-S & M-2950-S,BOSCH-REXROTH RE 07 075.

HYSPIN AWS 46Eνισχυμένο ορυκτέλαιο για υδραυλικά και κυκλοφοριακά συστήματα.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 208L,ΔΕΞ 1000L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524,Part II HLP,Cincinnati Milacron(p.68-69-70),Denison HF-0&HF-2,US Steel 126&127,Eaton (επισήμως VICKERS)I-286-S & M-2950-S,BOSCH-REXROTH RE 07 075.

HYSPIN AWS 32Eνισχυμένο ορυκτέλαιο για υδραυλικά και κυκλοφοριακά συστήματα.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524,Part II HLP,Cincinnati Milacron(p.68-69-70),Denison HF-0&HF-2,US Steel 126&127,Eaton (επισήμως VICKERS)I-286-S & M-2950-S,BOSCH-REXROTH RE 07 075.

HYSPIN AWH-M 100Εξαιρετικά ενισχυμένα ορυκτέλαια με υψηλό δείκτη ιξώδους(VI).Καλύπτουν τις απαιτήσεις των υδραυλικών αντλιών VICKERS τύπου VANE.Συσκευασίες : BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524,Part III HVLP,Cincinnati Μilacron (p.68-69-70).Denison HF-0&HF-2,US Steel 126&127,Eaton (επισήμως Vickers)I-286-S & M-2950-S.

HYSPIN AWH-M 68Εξαιρετικά ενισχυμένα ορυκτέλαια με υψηλό δείκτη ιξώδους(VI).Καλύπτουν τις απαιτήσεις των υδραυλικών αντλιών VICKERS τύπου VANE.Συσκευασίες : BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524,Part III HVLP,Cincinnati Μilacron (p.68-69-70).Denison HF-0&HF-2,US Steel 126&127,Eaton (επισήμως Vickers)I-286-S & M-2950-S.

HYSPIN AWH-M 46Εξαιρετικά ενισχυμένα ορυκτέλαια με υψηλό δείκτη ιξώδους(VI).Καλύπτουν τις απαιτήσεις των υδραυλικών αντλιών VICKERS τύπου VANE.Συσκευασίες : ΔOX 20L BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524,Part III HVLP,Cincinnati Μilacron (p.68-69-70).Denison HF-0&HF-2,US Steel 126&127,Eaton (επισήμως Vickers)I-286-S & M-2950-S.

HYSPIN AWH-M 32Εξαιρετικά ενισχυμένα ορυκτέλαια με υψηλό δείκτη ιξώδους(VI).Καλύπτουν τις απαιτήσεις των υδραυλικών αντλιών VICKERS τύπου VANE.Συσκευασίες : ΔOX 20L,BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524,Part III HVLP,Cincinnati Μilacron (p.68-69-70).Denison HF-0&HF-2,US Steel 126&127,Eaton (επισήμως Vickers)I-286-S & M-2950-S.

HYSPIN AWH-M 15Εξαιρετικά ενισχυμένα ορυκτέλαια με υψηλό δείκτη ιξώδους(VI).Καλύπτουν τις απαιτήσεις των υδραυλικών αντλιών VICKERS τύπου VANE.Συσκευασίες : ΔOX 20L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524,Part III HVLP,Cincinnati Μilacron (p.68-69-70).Denison HF-0&HF-2,US Steel 126&127,Eaton (επισήμως Vickers)I-286-S & M-2950-S.
aral-ag-vector-logo

VITAMOL ZH-MTo Vitamol ZH-M είναι ένα υδραυλικό λιπαντικό μικρού ιξώδους. Χρησιμοποιείται σε αμορτισέρ, καθώς και σε άλλες εφαρμογές, όπου απαιτούνται υδραυλικά λιπαντικά με μικρό ιξώδες.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18KG, BAP 180KG.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : Mercedes Benz 343.

VITAM VF 68Ενισχυμένο υδραυλικό λιπαντικό με πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους (ΙV 190). Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα, όπου απαιτούνται υδραυλικά λιπαντικά τύπου HVLP. Επιπλέον το VF συνήσταται για υδραυλικά συστήματα poclain. Δεν περιέχει ψευδάργυρο.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18KG, BAP 180KG.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524/3HVLP.51317/3CLP.

VITAM VF 46Ενισχυμένο υδραυλικό λιπαντικό με πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους (ΙV 190). Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα, όπου απαιτούνται υδραυλικά λιπαντικά τύπου HVLP. Επιπλέον το VF συνήσταται για υδραυλικά συστήματα poclain. Δεν περιέχει ψευδάργυρο.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18KG, BAP 180KG.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524/3HVLP.51317/3CLP.

VITAM VF 32Ενισχυμένο υδραυλικό λιπαντικό με πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους (ΙV 190). Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα, όπου απαιτούνται υδραυλικά λιπαντικά τύπου HVLP. Επιπλέον το VF συνήσταται για υδραυλικά συστήματα poclain. Δεν περιέχει ψευδάργυρο.Συσκευασίες : BAP 180KG.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524/3HVLP.51317/3CLP.

VITAM HF 46Ενισχυμένο υδραυλικό λιπαντικό με πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους (ΙV 190). Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα, όπου απαιτούνται υδραυλικά λιπαντικά τύπου HVLP.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18KG, BAP 180KG.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524/3HVLP.51317/3CLP.

VITAM HF 32Ενισχυμένο υδραυλικό λιπαντικό με πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους (ΙV 190). Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα, όπου απαιτούνται υδραυλικά λιπαντικά τύπου HVLP.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18KG,BAP 180KG.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524/3HVLP.51317/3CLP.

VITAM GF 100Υψηλής ποιότητας ΕΡ υδραυλικό λιπαντικό. Έχει άριστες απογαλακτοποιητικές,αντιαφριστικές, αντισκωριακές ιδιότητες και εξαιρετική αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα, όπου απατούνται υδραυλικά λιπαντικά τύπου ΗLP. Δεν περιέχει ψευδάργυρο.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18KG,BAP 180KG,ΔΕΞΑΜΕΝΗ.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524/2 HLP.

VITAM GF 32Υψηλής ποιότητας ΕΡ υδραυλικό λιπαντικό. Έχει άριστες απογαλακτοποιητικές,αντιαφριστικές, αντισκωριακές ιδιότητες και εξαιρετική αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα, όπου απατούνται υδραυλικά λιπαντικά τύπου ΗLP. Δεν περιέχει ψευδάργυρο.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18KG,ΒΑΡ 180KG.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524/2HLP

DEGOL GS ISO 680 Πλήρως συνθετική βιομηχανική βαλβολίνη βάσεως πολυγλυκόλης,κατάλληλη για κλειστούς οδοντωτούς τροχούς για υψηλές θερμοκρασίες εργασίας και μεγάλα φορτία.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18G, BAP 180KGΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517/3 CLPHC,DBG1 51.53.106.

VITAM BAF 46Bιοαποικοδομήσιμο υδραυλικό υγρό βάσεως πολυγλυκόλης.Αδιάλυτο σε ορυκτέλαιο.Διαλυτό στο νερό.Συσκευασίες : BAP 220KGΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : VDMA 24568,type HEPG.

VITAM GF 68Yψηλής ποιότητας ΕΡ υδραυλικά λιπαντικά.Έχουν άριστες απογαλακτοποιητικές,αντιφριστικές,αντισκωριακές και αντιξειδωτικές ιδίοτητες και εξαίρετη εντοχή σε υψηλές πιέσεις.Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα, όπου απαιτούνται υδραυλικά λιπαντικά τύπου ΗLP.Δεν περιέχουν ψευδάργυρο.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG, BAP 180KG, ΔΕΞ 1000L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524/2 HLP.

VITAM GF 46Yψηλής ποιότητας ΕΡ υδραυλικά λιπαντικά.Έχουν άριστες απογαλακτοποιητικές,αντιφριστικές,αντισκωριακές και αντιξειδωτικές ιδίοτητες και εξαίρετη εντοχή σε υψηλές πιέσεις.Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα, όπου απαιτούνται υδραυλικά λιπαντικά τύπου ΗLP.Δεν περιέχουν ψευδάργυρο.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG, BAP 180KG, ΔΕΞ 1000L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524/2 HLP.

VITAM GF 22Yψηλής ποιότητας ΕΡ υδραυλικά λιπαντικά.Έχουν άριστες απογαλακτοποιητικές,αντιφριστικές,αντισκωριακές και αντιξειδωτικές ιδίοτητες και εξαίρετη εντοχή σε υψηλές πιέσεις.Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα, όπου απαιτούνται υδραυλικά λιπαντικά τύπου ΗLP.Δεν περιέχουν ψευδάργυρο.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG, BAP 180KG.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524/2 HLP.

VITAM GF 32Yψηλής ποιότητας ΕΡ υδραυλικά λιπαντικά.Έχουν άριστες απογαλακτοποιητικές,αντιφριστικές,αντισκωριακές και αντιξειδωτικές ιδίοτητες και εξαίρετη εντοχή σε υψηλές πιέσεις.Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα, όπου απαιτούνται υδραυλικά λιπαντικά τύπου ΗLP.Δεν περιέχουν ψευδάργυρο.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG, BAP 180KG.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524/2 HLP.

VITAMOL ZH-MΤο Vitamol ZH-M είναι υδραυλικό λιπαντικό μικρού ιξώδους.Χρησιμοποιείται σε αμορτισέρ,καθώς και σε άλλες εφαρμογές, όπου απαιτούνται υδραυλικά λιπαντικά με μικρό ιξώδες.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG, BAP 180KG.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : Mercedes Benz 343.

VITAM HF 46Eνισχυμένο υδραυλικό λιπαντικό με πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους (VI 190).Kατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα,όπου απαιτούνται υδραυλικά λιπαντικά τύπου ΗVLP.Eπιπλέον το VF συνίσταται για υδραυλικά συστήματα poclain.Δεν περιέχουν ψευδάργυρο.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L, BAP 180KGΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524/3HVLP.51317/3CLP

VITAM HF 32Eνισχυμένο υδραυλικό λιπαντικό με πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους (VI 190).Kατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα,όπου απαιτούνται υδραυλικά λιπαντικά τύπου ΗVLP.Eπιπλέον το VF συνίσταται για υδραυλικά συστήματα poclain.Δεν περιέχουν ψευδάργυρο.Συσκευασίες : BAP 180KGΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524/3HVLP.51317/3CLP

PLUS LHMΓια τα υδραυλικά συστήματα αυτοκινήτων CITROEN(κατασκευής μετά το 1996).Συσκευασίες : X/B 12X1L.
CYCLON

INDUSTRIAL HYDROPREMIUM  32/46/68/100

Εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικά υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων. Ενισχυμένα με πρόσθετα κατά της φθοράς και της διάβρωσης.

208L  20L(PAIL)

DIN 51524 Part 2 HLP, AFNOR NFE 48-603 HM


INDUSTRIAL HIDRAULIC  32/46/68/100/150

Αρίστης ποιότητας και υψηλής σταθερότητας λιπαντικά υδροστατικών συστημάτων. Προσφέρουν εξαιρετική προστασία από τη φθορά, τη διάβρωση και την οξείδωση. Καλύπτουν τις απαιτήσεις των κορυφαίων κατασκευαστών αντλιών. Κατάλληλα για όλα τα υδραυλικά και κυκλοφοριακά συστήματα που λειτουργούν σε υψηλές πιέσεις και φορτία βιομηχανικών και ναυτιλιακών εφαρμογών. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε πρέσες, υδραυλικούς ανελκυστήρες, εξαρτήματα μηχανών και εξαρτημάτων ανθρακωρυχείων.

32/68/100/150  280L   20L(PAIL)                46  208L  20L(PAIL)

DIN 51524 Part 2 HLP, Parker (Denison) HF-0/HF-2/HF-1, AFNOR NFE 48-603 HM, Vickers M-2950-S/I-286-S, Eaton 35VQ25, Fives (Cincinnati Milacron) P68 (ISO 32), P69 (ISO 68), P70 (ISO 46), ISO 11158 HM (CETOP RP 91 H), ISO 6743-4 (ISO-L-HLP), Bosch Rexroth RE 90220, SAE MS 1004 (HM), JCMAS P041 HK, ANSI/AGMA 9005-E02-RO, GM LS-2, AIST (U.S. Steel) 126/127, SEB 181222


INDUSTRIAL HYDRAULIC SP  15/32/46/68/100

Υπερενισχυμένα λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων που λειτουργούν σε ευρύ θερμοκρασιακό φάσμα. Εξασφαλίζουν εύκολο ξεκίνημα και μέγιστη προστασία από τη φθορά και τη διάβρωση. Σχεδιασμένα για χρήση σε κάθε τύπου υδραυλικά συστήματα που λειτουργούν σε δυσμενείς συνθήκες. Κατάλληλα και για συστήματα Pοclain χάρη στον υψηλό δείκτη ιξώδους και την αντοχή στη διάτμηση.

208L  20L(PAIL)

DIN 51524 Part 3 HVLP, ISO 6743-4 (ISO-L-HV), Parker (Denison) HF-0/HF-2, AFNOR NFE 48-603 HV, Vickers M-2950-S / I-286-S, Case IH Poclain


INDUSTRIAL HYDRAULIC ZF  32/46/68

Νέας τεχνολογίας λιπαντικά χωρίς ψευδάργυρο για εξελιγμένα υδραυλικά συστήματα που απαιτούν υψηλή σταθερότητα και απόδοση. Κατάλληλα για χρήση σε κάθε τύπο αντλιών (πτερυγιοφόρες, εμβολοφόρες και γραναζωτές) που λειτουργούν σε επιβαρυμένο σε υγρασία περιβάλλον, όπως ναυτιλιακές και βιομηχανικές εφαρμογές.

208L  20L(PAIL)

Parker (Denison) HF-0, HF-1, HF-2; ISO 6743-4 (ISO-L-HM); DIN 51524 Part 2 HLP; AFNOR NFE 48-603 HM; SS 155434; VDMA 24318; SEB 181222; AIST (U.S. Steel) 127, 136


INDUSTRIAL CYBIO-HFE  46/68

Ένα πλήρως συνθετικό, υψηλής απόδοσης, βιοαποδομήσιμο και χωρίς ψευδάργυρο υδραυλικό λιπαντικό. Ειδικά διαμορφωμένο για υδραυλικά συστήματα σε λιμενικές εγκαταστάσεις ή σε βάρκες και πλοία.

208L  20L(PAIL)

ISO 15380 (HEES); Ecolabel-Certifiable


 

 170px-Texaco_logo.svg


TEXTRAN HD SAE 10W

TEXTRAN HD SAE 30

TEXTRAN HD SAE 50Λιπαντικά ειδικά σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες αυτόματων κιβωτίων, μετατροπέων ροπής και υδραυλικών δικτύων μετάδοσης κίνησης. Προδιαγραφές: CATERPILLAR Τ0-4, ALLISON TRANSMISSION C-4, KOMATSU KES 07.868.1

RANDO HD 10

RANDO HD 22

RANDO HD 32

RANDO HD 46

RANDO HD 68

RANDO HD 100
Υψηλής ποιότητας λιπαντικά υδραυλικών και κυκλοφορικών συστημάτων, με πρόσθετα κατά της φθοράς και με εξαιρετικά χαρακτηριστικά θερμικής και οξειδωτικής σταθερότητας. Προδιαγραφές: DIN 51524 PART 2 HLP, DENISON HF-O, HF-1 & HF-2, CINCINNATI MILACRON P68 (HM-32), US STEEL 136,137, P69 (HM-68), P70 (HM-46), SPERRY VICKERS, BOSCH REXROTH RE 90 220, M-2950-S, I-286-S, LH-06-1, LH-15-1.US STEEL 136,127, ASTM D6158 Class HM, ISO 11158 Class HM, AFNOR NF-E 48 DRY/WET, SAE MS 1004 MS

RANDO HD CZ 68Κορυφαίας ποιότητας υδραυλικό λιπαντικό, ειδικά παρασκευασμένο για χρήση σε μηχανήματα POCLAIN

RANDO HDZ15

RANDO HDZ 32

RANDO HDZ 46

RANDO HDZ 68

RANDO HDZ 100
Κορυφαίας τεχνολογίας λιπαντικά, ειδικά παρασκευασμένα για τις ανάγκες υδραυλικών συστημάτων όπου απαιτείται λάδι εξαιρετικά υψηλών προδιαγραφών, με υψηλό δείκτη ιξώδους, που να διατηρεί την πολύτυπη ιδιότητά του ακόμη και όταν δοκιμάζεται στις μεγάλες ταχύτητες και στις υψηλές πιέσεις των υδραυλικών συστημάτων. Προδιαγραφές: DIN 51524 PART 2 HLP & PART 3 HVLP, US STEEL 136,137, SPERRY VICKERS M-2950-S, I-286-S, CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70, BOSCH REXROTH RE 90 220, US STEEL 126,127, GENERAL MOTORS LS2, LH-06-1, LH-15-1, AFNOR NF-E 48 DRY/WET,ASTM D6158 Class HV, ISO 11158 Class HV, SAE MS1004 MS

TEXACO HYDRAULIC OIL AW 46

TEXACO HYDRAULIC OIL AW 68
Εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικά για υδραυλικά και κυκλοφορικά συστήματα. Προδιαγραφές: DIN 51524 PART II HLP, ISO 6743 Part 4 (LHM)