Λιπαντικά κυκλοφοριακών συστημάτων

shell


MORLINA S4 B 220 (OMALA RL 220)

Νέα 100% συνθετικά λιπαντικά ΡΑΟ για κυκλοφοριακά συστήματα όπου υπάρχουν ακραίες ουνθήκες λειτουργίας φορτίων και θερμοκρασιών. Υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των κυριότερων κατασκευαστών όπως: DAVID BROWN, ISO 12925-1 Type CKS.

MORLINA S4 B 320 (OMALA RL 320)Νέα 100% συνθετικά λιπαντικά PAO για κυκλοφοριακά συστήματα όπου υπάρχουν ακραίες συνθπκες λε»τουργίας φορτίων και θερμοκρασιών. Υπερκαλύπτουν TIS απαιτήσει των κυριότερων κατασκευαστών όπως: DAVID BROWN, ISO 12925-1 Type CKS.

MORLINA S4 B460Νέα 100% συνθετικά λιπαντικά ΡΑΟ για κυκλοφοριακά συστήματα όπου υπάρχουν ακραίες συνθήκες’λειτόυργίας φορτίων και θερμοκρασιών. Υπερκαλύπτουν TIS απαιτήσεις των κυριότερων κατασκευαστών όπως: DAVID BROWN, ISO 12925-1 Type CKS.

MORLINA S2 BL 10 (MORLINA 10)Εξαιρετικής ποιότητας ειδικά λιπαντικά για κυκλοφοριακά συστήματα και άλλες 6 βιομηχανικές εφαρμογές. Προδιαγραφές: Cincinnati Ρ62 Εισάγεται συσκευασμένο κατόπιν παραγγελίας

MORLINA S2 BA 100Κορυφαίας ποιότητας κυκλοφοριακά λιπαντικά ειδικά σχεδιασμένα για ελασματουργία. Πληρούν τις προδιαγραφές Morgan και έχουν την έγκριση μεγάλων κατασκευαστών όπως η Danieli. Morgan No-Twist Mill (Spec MMC 40003] Danielli Std 0,000.001 Rev. 14 SEB 181-225 Spec DIN 51517-1 Type C DIN 51517-2 Type CL.

MORLINA S2 B 32 (VITREA 32)Υψηλής ποιότητας ορυκτέλαια για κυκλοφοριακά και άλλου κλειστού τύπου ΒΑΡΕΛΙ 209lt συστήματα λίπανσης. Προδιαγραφές: DIN 51517 PART 1 C, DIN 51517 PART 2 CL, MORGAN, DANIELI 6.1 24249.F

MORLINA S2 B 46 (VITREA 46)Υψηλής ποιότητας ορυκτέλαια για κυκλοφοριακά και άλλου κλειστού τύπου συστήματα Xinavons. Προδιαγραφές: DIN 51517 PART 1 C, DIN 51517 PART 2 CL, MORGAN, DANIELI 6.1 24249.F

MORLINA S2 B 68 (VITREA 68)
Υψηλής ποιότητας ορυκτέλαια για κυκλοφοριακά και άλλου κλειστού τύπου συστήματα λίπανσης. Προδιαγραφές: DIN 51517 PART 1 C, DIN 51517 PART 2 CL, MORGAN, DAN IE LI 6.1 24249.F

MORLINA S2 B 150 (MORLINA 150)
Εξαιρετικής ποιότητας ειδικά λιπαντικά για κυκλοφοριακά συστήματα και άλλε5 βιομηχανικές εφαρμογές. Προδιαγραφές: DIN 51517 PART 1 C, DIN 51517 PART 2 CL, MORGAN, DAN IE LI 6.124249.F

MORLINA S2 B 220 (MORLINA 220)Εξαιρετικής ποιότητας ειδικά λιπαντικά για κυκλοφοριακά συστήματα και άλλες βιομηχανικές εφαρμογές. Προδιαγραφές: DIN 51517 PART 1 C, DIN 51517 PART 2 CL, MORGAN, DANIELI 6.124249.F

MORLINA S2 B 320
Προηγμένα λιπαντικά κυκλοφοριακών συστημάτων και εδράνων. Προδιαγραφές: MORGAN MORGOIL®, DANIELI STD 6.1 24249.F, DIN 51517 PART 1 C, DIN 51517 PART 2 CL

MORLINA SI B 100 (VITREA Ml00)
Υψηλής ποιότητας ορυκτέλαια για κυκλοφοριακά και άλλου κλειστού τύπου συστήματα λίπανσης. Προδιαγραφές: DIN 51517 PART 1 C, MORGAN.

MORLINA SI B 150 (VITREA Ml 50)
Υψηλής ποιότητας ορυκτέλαια για κυκλοφοριακά και άλλου κλειστού τύπου συστήματα λίπανση;. Προδιαγραφές: DIN 51517 PART 1 C, MORGAN

MORLINA SI B 220 (VITREA M220)
Υψηλής ποιότητας ορυκτέλαια για κυκλοφοριακά και άλλου κλειστού τύπου συστήματα λίπανσης. Προδιαγραφές: DIN 51517 PART 1 C, MORGAN.

MORLINA SI B 320 (VITREA M320)
Προηγμένα λιπαντικά κυκλοφοριακών συστημάτων και εδράνων. MORGAN MORGOIL®, DIN 51517 PART 1 C.

MORLINA SI B 460 (VITREA M460)
Υψηλής ποιότητας ορυκτέλαια για κυκλοφοριακά και άλλου κλειστού τύπου συστήματα λίπανσή. Προδιαγραφές: DIN 51517 PART 1 C, MORGAN.
BP
ENERSYN HTX ISO VG 1000Συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυ-αλφαολεφίνης,κατάλληλο για τη λίπανση κυκλοφοριακών συστημάτων,γραναζοκιβωτίων και ρουλεμάν που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες και ταχύτητες και για μεγάλο έυρος θερμοκρασιών.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN HTX ISO VG 460Συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυ-αλφαολεφίνης,κατάλληλο για τη λίπανση κυκλοφοριακών συστημάτων,γραναζοκιβωτίων και ρουλεμάν που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες και ταχύτητες και για μεγάλο έυρος θερμοκρασιών.Συσκευασίες : KATOΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN HTX ISO VG 320Συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυ-αλφαολεφίνης,κατάλληλο για τη λίπανση κυκλοφοριακών συστημάτων,γραναζοκιβωτίων και ρουλεμάν που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες και ταχύτητες και για μεγάλο έυρος θερμοκρασιών.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN HTX ISO VG 220Συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυ-αλφαολεφίνης,κατάλληλο για τη λίπανση κυκλοφοριακών συστημάτων,γραναζοκιβωτίων και ρουλεμάν που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες και ταχύτητες και για μεγάλο έυρος θερμοκρασιών.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN HTX ISO VG 150Συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυ-αλφαολεφίνης,κατάλληλο για τη λίπανση κυκλοφοριακών συστημάτων,γραναζοκιβωτίων και ρουλεμάν που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες και ταχύτητες και για μεγάλο έυρος θερμοκρασιών.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN HTX ISO VG 68Συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυ-αλφαολεφίνης,κατάλληλο για τη λίπανση κυκλοφοριακών συστημάτων,γραναζοκιβωτίων και ρουλεμάν που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες και ταχύτητες και για μεγάλο έυρος θερμοκρασιών.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERGOL CS-HB ISO VG 460Yψηλής ποιότητας λιπαντικό για κυκλοφοριακά συστήματα χαλυβουργίας.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERGOL MGX ISO VG 460Υψηλής ποιότητας λιπαντικό,κατάλληλο για χρήση σε κυκλοφοριακά συστήματα εδράνων και έλαστρων χαλυβουργίας όπως ASHLOW,KRUPP και MORGAN.Έχει εξαιρετικές ιδιότητες απογαλακτωματοποίησης.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERGOL MGX ISO VG 88Υψηλής ποιότητας λιπαντικό,κατάλληλο για χρήση σε κυκλοφοριακά συστήματα εδράνων και έλαστρων χαλυβουργίας όπως ASHLOW,KRUPP και MORGAN.Έχει εξαιρετικές ιδιότητες απογαλακτωματοποίησης.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERGOL CS 320Λιπαντικά για χρήση σε κυκλοφοριακά συστήματα,αντλίες κενού,γραναζοκιβώτια με χαμηλά φορτία και έδρανα βιομηχανικών εφαρμογών.Συσκευασίες : BAP 208L.

ENERGOL CS 220Λιπαντικά για χρήση σε κυκλοφοριακά συστήματα,αντλίες κενού,γραναζοκιβώτια με χαμηλά φορτία και έδρανα βιομηχανικών εφαρμογών.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 208L.

ENERGOL CS 150Λιπαντικά για χρήση σε κυκλοφοριακά συστήματα,αντλίες κενού,γραναζοκιβώτια με χαμηλά φορτία και έδρανα βιομηχανικών εφαρμογών.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 208L.

ENERGOL CS 100Λιπαντικά για χρήση σε κυκλοφοριακά συστήματα,αντλίες κενού,γραναζοκιβώτια με χαμηλά φορτία και έδρανα βιομηχανικών εφαρμογών.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 208L.

ENERGOL CS 68Λιπαντικά για χρήση σε κυκλοφοριακά συστήματα,αντλίες κενού,γραναζοκιβώτια με χαμηλά φορτία και έδρανα βιομηχανικών εφαρμογών.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 208L.

ENERGOL CS 46Λιπαντικά για χρήση σε κυκλοφοριακά συστήματα,αντλίες κενού,γραναζοκιβώτια με χαμηλά φορτία και έδρανα βιομηχανικών εφαρμογών.Συσκευασίες : BAP 208L.

ENERGOL CS 32Λιπαντικά για χρήση σε κυκλοφοριακά συστήματα,αντλίες κενού,γραναζοκιβώτια με χαμηλά φορτία και έδρανα βιομηχανικών εφαρμογών.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 208L.
CYCLON

INDUSTRIAL LEDA 100/150/220/320/460

Υψηλής σταθερότητας και δείκτη ιξώδους λιπαντικά κυκλοφοριακών και υδραυλικών συστημάτων χαμηλής πίεσης. Προστατεύουν από την οξείδωση και τη σκουριά. Συνιστώνται για λίπανση κεντρικών κυκλοφοριακών συστημάτων, αντλιών κενού, κουζινέτων, και μειωτήρων που λειτουργούν σε ήπια φορτία και θερμοκρασίες.

208L  20L(PAIL)

DIN 51524 Part 1 HL, 51517 Part 1 CL; ISO 6743-4 (ISO-L-HL), 6743-6 (ISO-L-CKB)


 

 170px-Texaco_logo.svg


OMNIS 100

OMNIS 220

OMNIS 460Λιπαντικό ολιγόστροφων πετρελαιομηχανών, αεροσυμπιεστών και κυκλοφορικών συστημάτων

ΡΜΟ PREMIUM 150

ΡΜΟ PREMIUM 220
Εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικό κυκλοφορικών συστημάτων ειδικά σχεδιασμένα για τη χαρτοβιομηχανία. Εξασφαλίζουν υψηλή προστασία κατά της φθοράς, υψηλή φιλτροδιαπερατότητα και εξαιρετικές ιδιότητες διαχωρισμού του νερού στις δύσκολες συνθήκες λειτουργίας που παρατηρούνται στους στεγνωτικούς κυλίνδρους και τις καλάνδρες των χαρτοποιητικών μηχανών.