Λιπαντικά μεταφοράς θερμότητας

SHELL
Toggle

shell


HEAT TRANSFER S2 (THERMIA B)

Ορυκτέλαιο για μεταφορά θερμότητας. Αντέχει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Προδιαγραφές: DIN 51522, ISO 674312


TRANSCLEAN 801Eιδικό πρόσθετο για τον καθαρισμό των συστημάτων μεταφοράς θερμότητας, καθώς και υδραυλικών κυκλωμάτων.Προστίθεται στο λάδι σε αναλογία μέχρι 2% για 8 έως 15 ημέρες πρίν από την αλλαγή.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L.

TRANSCAL NΛιπαντικό μεταφοράς θερμότητας για χρήση σε κλειστά συστήματα,με υψηλά επίπεδα θερμικής σταθερότητας και αγωγιμότητας για θερμοκρασίες μέχρι 320°C.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 208L.
ARAL
Toggle


FAROLIN U Λιπαντικά μεταφοράς θερμότητας για χρήση σε κλειστά συστήματα και θερμοκρασία λειτουργίας έως 320°C.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18KG, BAP 180KG.
CYCLON
Toggle


ΗΤΟ ΤΗΕRMO Λιπαντικό κλειστών κυκλωμάτων μεταφοράς θερμότητας με εξαιρετική θερμική αγωγιμότητα για την επίτευξη ιδιαίτερα υψηλών ρυθμών μεταφοράς θερμότητας. Χρησιμοποιείται σε κλειστά συστήματα μεταφοράς θερμότητας που λειτουργούν μεταξύ 10°C και 329°C.Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ψύξη μετάλλων και τη βαφή χάλυβα.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L, BAP 180KG

 

TEXACO
Toggle

 170px-Texaco_logo.svg


TEXATHERM ΗΤ 22

Συνθετικό λάδι μεταφοράς θερμότητας, κατάλληλο για εφαρμογές θερμοκρασίας εύρους από -50°C έως +320°C. Παρουσιάζει άριστη θερμική και οξειδωτική σταθερότητα. Ο ρυθμός χημικής αποικοδόμησής του είναι 10 φορές μικρότερος από άλλα κοινότυπα διαθερμικά ορυκτέλαια. Προδιαγραφές: DIN 51522-0


TEXATHERM 32

Εξαιρετικής αντοχής ορυκτέλαιο μεταφοράς θερμότητας από ειδικά επεξεργασμένα βασικά ορυκτέλαια. Ανοικτά συστήματα έως 205°C. Κλειστά συστήματα έως 320°C. Προδιαγραφές: DIN 51522-Q.