Λιπαντικά μεταφοράς θερμότητας

shell


HEAT TRANSFER S2 (THERMIA B)

Ορυκτέλαιο για μεταφορά θερμότητας. Αντέχει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Προδιαγραφές: DIN 51522, ISO 674312
BP

TRANSCLEAN 801Eιδικό πρόσθετο για τον καθαρισμό των συστημάτων μεταφοράς θερμότητας, καθώς και υδραυλικών κυκλωμάτων.Προστίθεται στο λάδι σε αναλογία μέχρι 2% για 8 έως 15 ημέρες πρίν από την αλλαγή.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L.

TRANSCAL NΛιπαντικό μεταφοράς θερμότητας για χρήση σε κλειστά συστήματα,με υψηλά επίπεδα θερμικής σταθερότητας και αγωγιμότητας για θερμοκρασίες μέχρι 320°C.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 208L.
aral-ag-vector-logo

FAROLIN U Λιπαντικά μεταφοράς θερμότητας για χρήση σε κλειστά συστήματα και θερμοκρασία λειτουργίας έως 320°C.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18KG, BAP 180KG.
CYCLON

ΗΤΟ ΤΗΕRMO 

Λεπτόρευστο λιπαντικό με ειδικά πρόσθετα κατά της οξείδωσης. Λόγω των υψηλών συντελεστών ειδικής θερμότητας και θερμικής αγωγιμότητας, υψηλοί ρυθμοί μεταφοράς θερμότητας είναι δυνατοί. Είναι κατάλληλο για συστήματα μεταφοράς θερμότητας πού λειτουργούν μεταξύ των 10-320°C. Χρησιμοποιείται σε κλειστά κυκλώματα μεταφοράς θερμότητας σε βιομηχανικές εφαρμογές, όπως διυλιστήρια, χημικές βιομηχανίες, υφαντουργείες, κλπ. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για τη ψύξη μετάλλων και τη βαφή χάλυβα.

208L  20L(PAIL)

ISO 6743-12

 

 170px-Texaco_logo.svg


TEXATHERM ΗΤ 22
Συνθετικό λάδι μεταφοράς θερμότητας, κατάλληλο για εφαρμογές θερμοκρασίας εύρους από -50°C έως +320°C. Παρουσιάζει άριστη θερμική και οξειδωτική σταθερότητα. Ο ρυθμός χημικής αποικοδόμησής του είναι 10 φορές μικρότερος από άλλα κοινότυπα διαθερμικά ορυκτέλαια. Προδιαγραφές: DIN 51522-0

TEXATHERM 32
Εξαιρετικής αντοχής ορυκτέλαιο μεταφοράς θερμότητας από ειδικά επεξεργασμένα βασικά ορυκτέλαια. Ανοικτά συστήματα έως 205°C. Κλειστά συστήματα έως 320°C. Προδιαγραφές: DIN 51522-Q.