Λιπαντικά μετασχηματιστών

shell


DIALA S2 ZU-I DRY

Ειδικά ορυκτέλαια για μετασχηματιστές και άλλες ηλεκτρικές εφαρμογές. Προδιαγραφές: DIN 51353 ASTM DI275 IEC 62535 ASTM DI275B I EC60296 (2003)
BP

ENERGOL JS-R Συσκευασίες : BAP 208LΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : IEC 296 κατηγορία ΙΙ,DIN 57370 ,VDE 0370 κατηγορία Α.

aral-ag-vector-logo


ISONAL T Υψηλής ποιότητας λάδι μετασχηματιστών βασισμένο σε ειδικά ραφιναρισμένο βασικό ορυκτέλαιο.Συσκευασίες : ΒΑΡ 175KGΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 57370-1 Class 1, VDE 0370/Part 1 Class A.

ISONAL T Υψηλής ποιότητας λάδι μετασχηματιστών βασισμένο σε ειδικά ραφιναρισμένο βασικό ορυκτέλαιο.Συσκευασίες : ΒΑΡ 175KGΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 57370-1 Class 1, VDE 0370/Part 1 Class A.
CYCLON

INDUSTRIAL ELECTRO Ένα χωρίς πρόσθετα μονωτικό λάδι παρασκευασμένο από ναφθενικά βασικά. Προσφέρει καλές διηλεκτρικές ιδιότητες, καλή οξειδωτική σταθερότητα, και παρέχει αποτελεσματική μεταφορά θερμότητας. Έχει εξαιρετικές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες επιτυγχάνονται χωρίς τη χρήση προσθέτων μείωσης του σημείου ροής (PPD). Είναι κατάλληλο για μετασχηματιστές υψηλής τάσης, διακόπτες, και άλλο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

208L  20L(PAIL)

B.S. 148 Class I, IEC 296 Class I/II, IEC 60296 ed. 4 (2012)

 

 170px-Texaco_logo.svg


TRANSFORMER OIL UNINHIBITED (Αντικαθιστά το TRANSFORMER OIL GK-2)
Ορυκτέλαιο μετασχηματιστών και ηλεκτρικών διακοπτών με μεγάλη χημική σταθερότητα και αντίσταση στην οξείδωση. Προδιαγραφές: IEC 60296 (2003), DIN 57370 (VDE 0370)