Λιπαντικά μετασχηματιστών

SHELL
Toggle

shell


DIALA S2 ZU-I DRY

Ειδικά ορυκτέλαια για μετασχηματιστές και άλλες ηλεκτρικές εφαρμογές. Προδιαγραφές: DIN 51353 ASTM DI275 IEC 62535 ASTM DI275B I EC60296 (2003)


ENERGOL JS-R Συσκευασίες : BAP 208LΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : IEC 296 κατηγορία ΙΙ,DIN 57370 ,VDE 0370 κατηγορία Α.
ARAL
Toggle


ISONAL T Υψηλής ποιότητας λάδι μετασχηματιστών βασισμένο σε ειδικά ραφιναρισμένο βασικό ορυκτέλαιο.Συσκευασίες : ΒΑΡ 175KG

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 57370-1 Class 1, VDE 0370/Part 1 Class A.


ISONAL T Υψηλής ποιότητας λάδι μετασχηματιστών βασισμένο σε ειδικά ραφιναρισμένο βασικό ορυκτέλαιο.Συσκευασίες : ΒΑΡ 175KG

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 57370-1 Class 1, VDE 0370/Part 1 Class A.

CYCLON
Toggle


ELECTRO Λιπαντικό για μετασχηματιστές και ηλεκτρικούς διακόπτες υψηλής τάσης.Παράγεται από ειδικά βασικά υψηλής καθαρότητας.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L, BAP 180KG

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : BS 148 Class I,IEC 296 Class I.

 

TEXACO
Toggle

 170px-Texaco_logo.svg


TRANSFORMER OIL UNINHIBITED (Αντικαθιστά το TRANSFORMER OIL GK-2)

Ορυκτέλαιο μετασχηματιστών και ηλεκτρικών διακοπτών με μεγάλη χημική σταθερότητα και αντίσταση στην οξείδωση. Προδιαγραφές: IEC 60296 (2003), DIN 57370 (VDE 0370)