Λιπαντικά μειωτήρων

shell


OMALA S4 GX 150 (OMALA HD 150

Υψηλής ποιότητας, νέας τεχνολογίας συνθετικά λιπαντικά μειωτήρων με βάση την ΡΑΟ. Ειδικά σχεδιασμένα για δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας. Μειώνουν αισθητά τις φθορές που προέρχονται από υψηλά και κρουστικά φορτία και προστατεύουν από το micropitting. Έχουν την επίσημη έγκριση της FLENDER και άλλων κατασκευαστών μειωτήρων. ISO 1 2925-1 Type CKD, ANSI/AGMA 9005-D94, US steel 224 Flender AG, David Brown Sl.53.101

OMALA S4 GX 220 (OMALA HD 220)Υψηλής ποιότητας, νέας τεχνολογίας συνθετικά λιπαντικά μειωτήρων με Βάση την ΡΑΟ. Ειδικά σχεδιασμένα για δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας. Μειώνουν αισθητά τις φθορές που προέρχονται από υψηλά και κρουστικά φορτία και προστατεύουν από το micropitting. Έχουν την επίσημη έγκριση της FLENDER και άλλων κατασκευαστών μειωτήρων. ISO 1 2925-1 Type CKD, ANSI/AGAAA 9005-D94, US steel 224 Flender AG, David Brown SI.53.101

OMALA S4 GX 320 (OMALA HD 320)Υψηλής ποιότητας, νέας τεχνολογίας συνθετικά λιπαντικά μειωτήρων με βάση την ΡΑΟ. Ειδικά σχεδιασμένα για δυσμενεΐ5 συνθήκες λειτουργίας. Μειώνουν αισθητά τις φθορές που προέρχονται από υψηλά και κρουστικά φορτία και προστατεύουν από το micropitting. Έχουν την επίσημη έγκριση της FLENDER και άλλων κατασκευαστών μειωτήρων. ISO 12925-1 Type CKD, ANSI/AGAAA 9005-D94, JS steel 224 Flender AG, David Brown SI.53.101.

OMALA S4 GX 460 (OMALA HD 460)Υψηλής ποιότητας, νέας τεχνολογίας συνθετικά λιπαντικά μειωτήρων με βάση την ΡΑΟ. Ειδικά σχεδιασμένα για δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας. Μειώνουν αισθητά us φθορές που προέρχονται από υψηλά και κρουστικά φορτία και προστατεύουν από το micropitting. Έχουν την επίσημη έγκριση της FLENDER και άλλων κατασκευαστών μειωτήρων. ISO 1 2925-1 Type CKD, ANSI/AGMA 9005-D94, US steel 224 Flender AG, David Brown SI.53.101

OMALA S4 WE 150Υψηλής ποιότητας συνθετικά λιπαντικά με Βάση πολυγλυκόλη (PG) ειδικά για χρήση σε συστήματα ατέρμονα κορώνας. Αντέχουν στην οξείδωση και σε μεγάλα φορτία Προδιαγραφές: ISO 1 2925-1 CKE, David Brown, SI .53.105G Bonfiglioli, ANSI / AGAAA 9005 – E02 (EP)

OMALA S4 WE 220Υψηλής ποιότητας συνθετικά λιπαντικά με βάση πολυγλυκόλη (PG) ειδικά για χρήση σε συστήματα ατέρμονα κορώνας. Αντέχουν στην οξείδωση και σε μεγάλα φορτία. Προδιαγραφές: ISO 12925-1 CKE, David Brown, S1.53.105G, Bonfiglioli, ANSI / AGAM 9005 – E02 (EP)

OMALA S4 WE 320Υψηλής ποιότητας συνθετικά λιπαντικά με Βάση πολυγλυκόλη (PG) ειδικά για χρήση σε συστήματα ατέρμονα κορώνης. Αντέχουν στην οξείδωση και σε μενάλα φορτία. Προδιαγραφές: ISO 12925-1 CKE, David Brown, SI .53.105G, Bonfiglioli, ANSI / AGAAA 9005 – E02 (EP)

OMALA S4 WE 460
Υψηλής ποιότητας συνθετικά λιπαντικά με δάση πολυγλυκόλη (PG) ειδικά για χρήση σε συστήματα ατέρμονα κορώνας. Αντέχουν στην οξείδωση και σε μεγάλα φορτία. Προδιαγραφή: ISO 12925-1 CKE, David Brown, S1.53.105G, Bonfiglioli, ANSI / AGMA 9005 – E02 (EP)

OMALA F 220
Ειδικά σχεδιασμένα λιπαντικά υψηλής ποιότητας για συνθήκες υψηλών φορτίων αποτρέποντας φαινόμενα micropitting FZG Test>l 2 (DIN 51 354 Part 2) Περνά FVA- 54/11 micropitting (γκρι κηλίδωμα) σε επίπεδο φορτίου 10@90°C. Τεστ αφρισμού Flender

OMALA F 320Ειδικά σχεδιασμένα λιπαντικά υψηλής ποιότητας για συνθήκες υψηλών φορτίων αποτρέποντας φαινόμενα micropitting FZG Test> 12 (DIN 51354 Part 2). Περνά FVA – 54/11 micropitting (γκρι κηλίδωμα) σε επίπεδο φορτίου 10@90°C. Τεστ αφρισμού Flender

OMALA F 460
Ειδικά σχεδιασμένα λιπαντικά υψηλής ποιόητας για συνθήκες υψηλών φορτίων αποτρέπονταε φαινόμενα micropitting FZG Test> 1 2 (DIN 51 354 Part 2) Περνά FVA-54/II (γκρι κηλίδωμα) σε επίπεδο φορτίου 10@90°C. Τεστ αφρισμού Flender

OMALA S2 G 68 (OMALA 68)
Άριστης ποιόητας λιπαντικά με ειδικά πρόσθετα για να αντέχουν σε υψηλές πιέσειw. Κατάλληλα για γρανάζια, κουζινέτα και ρουλεμάν. Προδιαγραφές: DIN 51517 Τ3 CLP, AGMA 9005-Ε02, US STEEL 224, David Brown 2E, MAG P-63 ISO 12925-1 Type CKD

OMALA S2 G 220 (OMALA 220)
Αρίστης ποιότητας λιπαντικά με ειδικά πρόσθετα για να αντέχουν σε υψηλές πιέσεις. για γρανάζια, κουζινέτα και ρουλεμάν. Προδιαγραφές : DIN 51517 T3 CLP. AGMA 9005-Ε02, US STEEL 224, David Brown 5E, MAG P-74 ISO 12925-1 Type CKD

OMALA S2 G 320 (OMALA 320)Αρίστης ποιότητας λιπαντικά με ειδικά πρόσθετα για να αντέχουν σε υψηλές πιέσεις. για γρανάζια, κουζινέτα και ρουλεμάν. Προδιαγραφές : DIN 51517 T3 CLP AGMA 9005-Ε02, US STEEL 224, David Brown 6E, MAG P-59 IBC V25 Type CKD

OMALA S2 G 460 (OMALA 460)

Αρίστης ποιότητας λιπαντικά με ειδικά πρόσθετα για να αντέχουν σε υψηλές πιέσεις. για γρανάζια, κουζινέτα και ρουλεμάν. Προδιαγραφές: DIN 51517 T3 CLP AGMA 9005-Ε02, US STEEL 224, David Brown 7E, MAG P-35 ISC T 2925-1 Type CKD


OMALA 52 G 680 (OMALA 680)
Αρίστης ποιότητας λιπαντικά με ειδικά πρόσθετα για να αντέχουν σε υψηλές πιέσεις. για γρανάζια, κουζινέτα και ρουλεμάν. Προδιαγραφές: DIN 51517 T3 CLP , ISO 1 2925-1 Type CKC, AGAM 9005-E02, US STEEL 224, David Brovn 8E. MAG P-34

BP


ENERGOL GR-XF ISO VG 460Υψηλής ποιότητας ορυκτέλαια,κατάλληλα για εφαρμογή σε δυσμενείς συνθήκες,ιδιαίτερα όπου είναι πιθανή η εμφάνιση του φαινομένου της μικροψωρίασης(micropitting).Έναι εγκεκριμένα απο τους κατασκευαστές γραναζιών Flender και Βrook Hansen.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERGOL GR-XF ISO VG 220Υψηλής ποιότητας ορυκτέλαια,κατάλληλα για εφαρμογή σε δυσμενείς συνθήκες,ιδιαίτερα όπου είναι πιθανή η εμφάνιση του φαινομένου της μικροψωρίασης(micropitting).Έναι εγκεκριμένα απο τους κατασκευαστές γραναζιών Flender και Βrook Hansen.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN EPX ISO VG 320Συνθετικό λιπαντικό μειωτήρων,υψηλής τεχνολογίας,βάσης πολυ-αλφαολεφίνης,για ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN EPX ISO VG 220Συνθετικό λιπαντικό μειωτήρων,υψηλής τεχνολογίας,βάσης πολυ-αλφαολεφίνης,για ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN EP-XF ISO VG 460Συνθετικό λιπαντικό μειωτήρων,υψηλής τεχνολογίας,βάσης πολυ-αλφαολεφίνης,για ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές όπου είναι πιθανή η εμφάνιση μικροψωρίασης(micropitting).Έχει την έγκριση της FLENDER.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN EP-XF ISO VG 320Συνθετικό λιπαντικό μειωτήρων,υψηλής τεχνολογίας,βάσης πολυ-αλφαολεφίνης,για ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές όπου είναι πιθανή η εμφάνιση μικροψωρίασης(micropitting).Έχει την έγκριση της FLENDER.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN EP-XF ISO VG 220Συνθετικό λιπαντικό μειωτήρων,υψηλής τεχνολογίας,βάσης πολυ-αλφαολεφίνης,για ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές όπου είναι πιθανή η εμφάνιση μικροψωρίασης(micropitting).Έχει την έγκριση της FLENDER.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN SG-XP ISO VG 460Συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυγλυκόλης,κατάλληλο για τη λίπανση γραναζοκιβωτίων και ρουλεμαν που λειτουργουν σε υψηλές θερμοκρασίες και με μεγάλα φορτία.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN SG-XP ISO VG 320Συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυγλυκόλης,κατάλληλο για τη λίπανση γραναζοκιβωτίων και ρουλεμαν που λειτουργουν σε υψηλές θερμοκρασίες και με μεγάλα φορτία.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN SG-XP ISO VG 220Συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυγλυκόλης,κατάλληλο για τη λίπανση γραναζοκιβωτίων και ρουλεμαν που λειτουργουν σε υψηλές θερμοκρασίες και με μεγάλα φορτία.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERGOL GR-XP 1000Άριστης ποιότητας λιπαντικά κλειστών βιομηχανικών κιβωτίων που λειτουργούν σε δυσμενείς συνθήκες.Εξασφαλίζουν υψήλή προστασία στη φθορά των γραναζιών και έχουν μεγάλο χρόνο ζωής.Συσκευασίες : BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517(PART III),U.S.Steel 224,AGMA 9005-D94,DAVID BROWN Type Ε,FLENDER.

ENERGOL GR-XP 680Άριστης ποιότητας λιπαντικά κλειστών βιομηχανικών κιβωτίων που λειτουργούν σε δυσμενείς συνθήκες.Εξασφαλίζουν υψήλή προστασία στη φθορά των γραναζιών και έχουν μεγάλο χρόνο ζωής.Συσκευασίες : ΔOX 20L,BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517(PART III),U.S.Steel 224,AGMA 9005-D94,DAVID BROWN Type Ε,FLENDER.

ENERGOL GR-XP 460 Άριστης ποιότητας λιπαντικά κλειστών βιομηχανικών κιβωτίων που λειτουργούν σε δυσμενείς συνθήκες.Εξασφαλίζουν υψήλή προστασία στη φθορά των γραναζιών και έχουν μεγάλο χρόνο ζωής.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517(PART III),U.S.Steel 224,AGMA 9005-D94,DAVID BROWN Type Ε,FLENDER.

ENERGOL GR-XP 320Άριστης ποιότητας λιπαντικά κλειστών βιομηχανικών κιβωτίων που λειτουργούν σε δυσμενείς συνθήκες.Εξασφαλίζουν υψήλή προστασία στη φθορά των γραναζιών και έχουν μεγάλο χρόνο ζωής.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517(PART III),U.S.Steel 224,AGMA 9005-D94,DAVID BROWN Type Ε,FLENDER.

ENERGOL GR-XP 220Άριστης ποιότητας λιπαντικά κλειστών βιομηχανικών κιβωτίων που λειτουργούν σε δυσμενείς συνθήκες.Εξασφαλίζουν υψήλή προστασία στη φθορά των γραναζιών και έχουν μεγάλο χρόνο ζωής.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517(PART III),U.S.Steel 224,AGMA 9005-D94,DAVID BROWN Type Ε,FLENDER.

ENERGOL GR-XP 150Άριστης ποιότητας λιπαντικά κλειστών βιομηχανικών κιβωτίων που λειτουργούν σε δυσμενείς συνθήκες.Εξασφαλίζουν υψήλή προστασία στη φθορά των γραναζιών και έχουν μεγάλο χρόνο ζωής.Συσκευασίες : ΔΟX 20L,BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517(PART III),U.S.Steel 224,AGMA 9005-D94,DAVID BROWN Type Ε,FLENDER.

ENERGOL GR-XP 100Άριστης ποιότητας λιπαντικά κλειστών βιομηχανικών κιβωτίων που λειτουργούν σε δυσμενείς συνθήκες.Εξασφαλίζουν υψήλή προστασία στη φθορά των γραναζιών και έχουν μεγάλο χρόνο ζωής.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L.BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517(PART III),U.S.Steel 224,AGMA 9005-D94,DAVID BROWN Type Ε,FLENDER.

ENERGOL GR-XP 68Άριστης ποιότητας λιπαντικά κλειστών βιομηχανικών κιβωτίων που λειτουργούν σε δυσμενείς συνθήκες.Εξασφαλίζουν υψήλή προστασία στη φθορά των γραναζιών και έχουν μεγάλο χρόνο ζωής.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L,BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517(PART III),U.S.Steel 224,AGMA 9005-D94,DAVID BROWN Type Ε,FLENDER.
aral-ag-vector-logo

VITAM GF22Υψηλής ποιότητας ΕΡ υδραυλικό λιπαντικό. Έχει άριστες απογαλακτοποιητικές,αντιαφριστικές, αντισκωριακές ιδιότητες και εξαιρετική αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα, όπου απατούνται υδραυλικά λιπαντικά τύπου ΗLP. Δεν περιέχει ψευδάργυρο.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18KG,BAP 180KG.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524/2 HLP.

DEGOL GS ISO 150 Πλήρως συνθετική βιομηχανική βαλβολίνη βάσεως πολυγλυκόλης,κατάλληλη για κλειστούς οδοντωτούς τροχούς για υψηλές θερμοκρασίες εργασίας και μεγάλα φορτία.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18G, BAP 180KGΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517/3 CLPHC,DBG1 51.53.106.

DEGOL GS ISO 460 Πλήρως συνθετική βιομηχανική βαλβολίνη βάσεως πολυγλυκόλης,κατάλληλη για κλειστούς οδοντωτούς τροχούς για υψηλές θερμοκρασίες εργασίας και μεγάλα φορτία.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18G, BAP 180KGΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517/3 CLPHC,DBG1 51.53.106.

DEGOL GS ISO 320 Πλήρως συνθετική βιομηχανική βαλβολίνη βάσεως πολυγλυκόλης,κατάλληλη για κλειστούς οδοντωτούς τροχούς για υψηλές θερμοκρασίες εργασίας και μεγάλα φορτία.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18G, BAP 180KGΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517/3 CLPHC,DBG1 51.53.106.

DEGOL GS ISO 220 Πλήρως συνθετική βιομηχανική βαλβολίνη βάσεως πολυγλυκόλης,κατάλληλη για κλειστούς οδοντωτούς τροχούς για υψηλές θερμοκρασίες εργασίας και μεγάλα φορτία.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18G, BAP 180KGΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517/3 CLPHC,DBG1 51.53.106.

DEGOL GS ISO 150 Πλήρως συνθετική βιομηχανική βαλβολίνη βάσεως πολυγλυκόλης,κατάλληλη για κλειστούς οδοντωτούς τροχούς για υψηλές θερμοκρασίες εργασίας και μεγάλα φορτία.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18G, BAP 180KGΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517/3 CLPHC,DBG1 51.53.106.

DEGOL BG ISO 320Yψηλής απόδοσης βιομηχανική βαλβολίνη,κατάλληλη για κλειστούς οδοντωτούς τροχούς σε συνεχή θερμοκρασία εργασίας μέχρι 80°C.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG, BAP 180KGΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517/3 CLP,US.Steel 224,AGMA 250.04 EP.

DEGOL BG ISO 220Yψηλής απόδοσης βιομηχανική βαλβολίνη,κατάλληλη για κλειστούς οδοντωτούς τροχούς σε συνεχή θερμοκρασία εργασίας μέχρι 80°C.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG, BAP 180KGΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517/3 CLP,US.Steel 224,AGMA 250.04 EP.

DEGOL BG ISO 150Yψηλής απόδοσης βιομηχανική βαλβολίνη,κατάλληλη για κλειστούς οδοντωτούς τροχούς σε συνεχή θερμοκρασία εργασίας μέχρι 80°C.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG, BAP 180KGΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517/3 CLP,US.Steel 224,AGMA 250.04 EP.

DEGOL BG ISO 100Yψηλής απόδοσης βιομηχανική βαλβολίνη,κατάλληλη για κλειστούς οδοντωτούς τροχούς σε συνεχή θερμοκρασία εργασίας μέχρι 80°C.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG, BAP 180KGΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517/3 CLP,US.Steel 224,AGMA 250.04 EP.

DEGOL BMB ISO 680 Yψηλής απόδοσης βιομηχανικές βαλβολίνες με πρόσθετα ΜοS2,κατάλληλες για κλειστούς οδοντωτους τροχούς για υψηλές θερμοκρασίες εργασίας και μεγάλα φορτία.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG, BAP 180KGΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517/3 CLP-F.

DEGOL BMB ISO 1200 Yψηλής απόδοσης βιομηχανικές βαλβολίνες με πρόσθετα ΜοS2,κατάλληλες για κλειστούς οδοντωτους τροχούς για υψηλές θερμοκρασίες εργασίας και μεγάλα φορτία.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚGΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517/3 CLP-F.

DEGOL BMB ISO 320 Yψηλής απόδοσης βιομηχανικές βαλβολίνες με πρόσθετα ΜοS2,κατάλληλες για κλειστούς οδοντωτους τροχούς για υψηλές θερμοκρασίες εργασίας και μεγάλα φορτία.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG, BAP 180KGΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517/3 CLP-F.

DEGOL BMB ISO 220 Yψηλής απόδοσης βιομηχανικές βαλβολίνες με πρόσθετα ΜοS2,κατάλληλες για κλειστούς οδοντωτους τροχούς για υψηλές θερμοκρασίες εργασίας και μεγάλα φορτία.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚGΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517/3 CLP-F.

DEGOL BMB ISO 100 Yψηλής απόδοσης βιομηχανικές βαλβολίνες με πρόσθετα ΜοS2,κατάλληλες για κλειστούς οδοντωτους τροχούς για υψηλές θερμοκρασίες εργασίας και μεγάλα φορτία.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG, BAP 180KGΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517/3 CLP-F.

DEGOL BMB ISO 46 Yψηλής απόδοσης βιομηχανικές βαλβολίνες με πρόσθετα ΜοS2,κατάλληλες για κλειστούς οδοντωτους τροχούς για υψηλές θερμοκρασίες εργασίας και μεγάλα φορτία.Συσκευασίες : BAP 180KGΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51517/3 CLP-F.

DEGOL PAS ISO 460Πλήρως συνθετική  βιομηχανική βαλβολίνη βάσεως πολυαλφαολεφίνης (PAO), κατάλληλη  για κλειστούς οδοντωτούς τροχούς για υψηλές θερμοκρασίες εργασίας και μεγάλα φορτία.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18KG, BAP 180KG.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 5151/3 CLP-HC, DBG1 51.53.106.

DEGOL PAS ISO 320Πλήρως συνθετική  βιομηχανική βαλβολίνη βάσεως πολυαλφαολεφίνης (PAO), κατάλληλη  για κλειστούς οδοντωτούς τροχούς για υψηλές θερμοκρασίες εργασίας και μεγάλα φορτία.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18KG, BAP 180KG.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 5151/3 CLP-HC, DBG1 51.53.106.

DEGOL PAS ISO 220Πλήρως συνθετική  βιομηχανική βαλβολίνη βάσεως πολυαλφαολεφίνης (PAO), κατάλληλη  για κλειστούς οδοντωτούς τροχούς για υψηλές θερμοκρασίες εργασίας και μεγάλα φορτία.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18KG, BAP 180KG.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 5151/3 CLP-HC, DBG1 51.53.106.

DEGOL PAS ISO 150Πλήρως συνθετική βιομηχανική βαλβολίνη βάσεως πολυαλφαολεφίνης (PAO), κατάλληλη για κλειστούς οδοντωτούς τροχούς για υψηλές θερμοκρασίες εργασίας και μεγάλα φορτία.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18KG, BAP 175KG.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 5151/3 CLP-HC, DBG1 51.53.106.
CYCLON

INDUSTRIAL ΤΙΤΑΝUS EP 68/100/150/220/320/460/680/1000

Υψηλής ποιότητας, βαρέως τύπου λιπαντικά γραναζοκιβωτίων με πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP) κατά της φθοράς, σκουριάς. Έχει αυξημένη οξειδωτική σταθερότητα και αντίσταση στον αφρισμό. Έξασφαλίζει άριστη λειτουργία σε συνθήκες υψηλών πιέσεων. Η σειρά συνιστάται για όλους τους τύπους εμβαπτιζομένων οδοντωτών τροχών. Είναι, επίσης, κατάλληλα για κυκλοφοριακά συστήματα και συστήματα λίπανσης με εκτίναξη. Ιδιαίτερα προτείνονται για συστήματα γραναζιών υπό πολύ βαριά φορτία και έντονο σοκ (δόνηση/τίναγμα).

208L  20L(PAIL)

AIST (U.S. Steel) 224; David Brown S1.53.101; ISO 6743-6 (ISO-L-CKB, ISO-L-CKC, ISO-L-CKD, ISO-L-CKG); DIN 51517 Part 3 CLP; ANSI (AGMA) 9005-E02INDUSTRIAL TITANUS EP SYNPAO 220/320  

Kορυφαίας ποιότητας πλήρως συνθετικά, βάσης πολυαλφαολεφίνης (PAO) λιπαντικά γραναζοκιβωτίων, ειδικά σχεδιασμένα για να παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας από την φθορά στα έδρανα και τα γρανάζια σε συνθήκες ψηλών φορτίων. Είναι πλήρως συμβατά με τα ελαστομερή στεγανοποίησης και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στα κιβώτια ταχύτητας. Προσφέρει εξαιρετικές
ιδιότητες διαχωρισμού από το νερό και υψηλό επίπεδο θερμικής σταθερότητας.

208L  20L(PAIL)

DIN 51517-3 (2008/11), DIN 51502; ISO 6743-6 (ISO-L-CKC/-CKD), ISO 12925-1 CKC, CKD (2002); AIST (U.S. Steel) 224 (Updated); David Brown S1.53.101; AGMA 9005-E02 (2002) EP Oils Meets: Siemens MD (Flender), Müller Weingarten GmbH (Schuler Pressen), Fives (Cincinnati Milacron) EP GO; Brugger Test (>65 N/mm2)