Λιπαντικά ψυκτικών μηχανών

shell


REFRIGERATION OIL S4 FR-F 32 (CLAVUS R 46)

100% συνθετικό λιπαντικά βάσης πολυεστέρα για λίπανση ψυκτικών μηχανών που χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα όπως το R1 34α και άλλα φιλικά npoς το περιβάλλον HFC DIN 51503 KD

REFRIGERATION OIL S4 FR-F 46 (CLAVUS R 46)
100% συνθετικό λιπαντικά βάσης πολυεστέρα για λίπανση ψυκτικών μηχανών που χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα όπως το R1 34α και άλλα φιλικά προς το περιβάλλον HFC DIN 51503 KD

REFRIGERATION OIL S4 FR-F 68 (CLAVUS R 68)
100% συνθετικό λιπαντικά βάσης πολυεστέρα για λίπανση ψυκτικών μηχανών που χρησιμοποιούν ψυκτικά μεσα όπως το R1 34α και άλλα φιλικά npoς το περιβάλλον HFC DIN 51503 KD

REFRIGERATION OIL S4 FR-F 100 (CLAVUS R 100)
100% συνθετικό λιπαντικό βάσεως πολυεστέρα για λίπανση ψυκτικών μηχανών που χρησιμοποιούν ψυκτικά μεσα όπως το R1 34α και άλλα φιλικά προς το περιβάλλον HFC DIN 51503 KD

REFRIGERATION OIL S4 FR-V 32 (CLAVUS AB 32)
100% συνθετικό λιπαντικό, βασισμένο σε τεχνολογία αλκυλιομένων βενίολιων για χρήση με τα συνήθη ψυκτικά μέσα R7 17 αμμωνία, ΔΟΧΕΙΟ 20lt 14,00 R744, R1 2, R22, R290. DIN 51503 KM &KC

REFRIGERATION OIL S4 FR-V 46 (CLAVUS AB 46)
100% συνθετικό λιπαντικό , βασισμένο σε τεχνολογία αλκυλιομένων βενζολιων για χρήση με τα συνήθη ψυκτικά μέσα R71 7 αμμωνία, R744, R12, R22, R290. DIN 51503 ΚΑΑ &KC

REFRIGERATION OIL S4 FR-V 68 (CLAVUS AB 68)
100% συνθετικό λιπαντικό , βασισμένο σε τεχνολογία αλκυλιομένων βενζολιων για χρήση με τα συνήθη ψυκτικά μέσα R717 αμμωνία, R744, R12, R22, R290. DIN 51503 ΚΑΑ &KC

REFRIGERATION OIL S4 FR-V 100 (CLAVUS AB 100)

100% συνθετικό λιπαντικό , βασισμένο σε τεχνολογία αλκυλιομένων βενζολιων για χρήση με τα συνήθη ψυκτικά μέσα R71 7 αμμωνία, R744, R12, R22, R290. DIN 51503 ΚΑΑ &KC

REFRIGERATION OIL S2 FR-A 46 (CLAVUS 46)
Ειδικό χαμηλής αναμιξιμότητας λιπαντικό για ψυκτικά μηχανής που χρησιμοποιούν αμμωνία R717 ή προπάνιο R290. Δεν συνιστάται για χρήση R12, R22 ή R1 34α. DIN 51503 ΚΑΑ &ΚΕ

REFRIGERATION OIL S2 FR-A 68 (CLAVUS 68)
Ειδικό χαμηλής αναμιξιμότητας λιπαντικό για ψυκτικά μηχανής που χρησιμοποιούν αμμωνία R717 ή προπάνιο R290. Δεν συνιστάται για χρήση R12, R22 ή R1 34α. DIN 51503 ΚΑΑ &ΚΕ

BP


ENERSYN MP-S ISO VG 68Συνθετικό λιπαντικό βάσης εστέρων πολυόλης ψυκτικών συμπιεστών,όπου χρησιμοποιείται ψυκτικό ΗFC 134A.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN MP-S ISO VG 46Συνθετικό λιπαντικό βάσης εστέρων πολυόλης ψυκτικών συμπιεστών,όπου χρησιμοποιείται ψυκτικό ΗFC 134A.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN MP-S ISO VG 32Συνθετικό λιπαντικό βάσης εστέρων πολυόλης ψυκτικών συμπιεστών,όπου χρησιμοποιείται ψυκτικό ΗFC 134A.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN LPS ISO VG 100Συνθετικό λιπαντικό για συμπιεστές ψυκτικών εγκαταστάσεων βάσης αλκυλοβενζενίων.Ενδείκνυται η χρήση του σε συνδυασμό με ψυκτικά υγρά R13,R22 και R502,για χαμηλές θερμοκρασίες εξάτμισης (από -60°C έως -100°C).Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN LPS ISO VG 68Συνθετικό λιπαντικό για συμπιεστές ψυκτικών εγκαταστάσεων βάσης αλκυλοβενζενίων.Ενδείκνυται η χρήση του σε συνδυασμό με ψυκτικά υγρά R13,R22 και R502,για χαμηλές θερμοκρασίες εξάτμισης (από -60°C έως -100°C).Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN LPS VG 46Συνθετικό λιπαντικό για συμπιεστές ψυκτικών εγκαταστάσεων βάσης αλκυλοβενζενίων.Ενδείκνυται η χρήση του σε συνδυασμό με ψυκτικά υγρά R13,R22 και R502,για χαμηλές θερμοκρασίες εξάτμισης (από -60°C έως -100°C).Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN LPS-PO ISO VG 220Συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυ-αλφαολεφίνης,όπου το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό μέσο είναι αμμωνία ή FREON.Συσκευασίες : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERSYN LPS-PO ISO VG 68Συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυ-αλφαολεφίνης,όπου το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό μέσο είναι αμμωνία ή FREON.Συσκευασίες : KATOΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ENERGOL LPT-F 46Λιπαντικό για τους συμπιεστές ψυκτικών μηχανών.ενδείκνυται για εφαρμογές με χαμηλό σημείο φραγής (<-45°C),όπως στους συμπιεστές Carrier.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : BS 2626/75,DIN 51503,Carrier συμπιεστές.

ENERGOL LPT 68Ειδικό λιπαντικό για τους συμπιεστές ψυκτικών μηχανών.Συσκευασίες : BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : SB 2626/75,DIN 51503.

ENERGOL LPT 46Ειδικό λιπαντικό για συμπιεστές ψυκτικών μηχανών.Συσκευασίες : BAP 208L.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : SB2626/75,DIN 51503.
aral-ag-vector-logo

ALUR ES 46Συνθετικό λιπαντικό νέας γενιάς.Ειδικό για εφαρμογές προστασίας από το όζον (απουσία αλογονούχων υδρογονανθράκων). Είναι αναμείξιμο με το οικολογικό μέσο ψύξης R134A.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG, BAP 180KG.

ALUR EE 100Εξαιρετικό ψυκτικό λιπαντικό group KC. Κατάλληλο για ψυκτικές μονάδες αμμωνίας και αλογονούχων υδρογονανθράκων.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51503/KC.

ALUR EE 68Εξαιρετικό ψυκτικό λιπαντικό group KC. Κατάλληλο για ψυκτικές μονάδες αμμωνίας και αλογονούχων υδρογονανθράκων.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51503/KC.

ALUR EE 46Εξαιρετικό ψυκτικό λιπαντικό group KC. Κατάλληλο για ψυκτικές μονάδες αμμωνίας και αλογονούχων υδρογονανθράκων.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51503/KC.

ALUR EE 32Εξαιρετικό ψυκτικό λιπαντικό group KC. Κατάλληλο για ψυκτικές μονάδες αμμωνίας και αλογονούχων υδρογονανθράκων.Συσκευασίες : ΔΟΧ 18ΚG.Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51503/KC.
CYCLON

INDUSTRIAL COMET  46/68

Ναφθενικής βάσης λιπαντικό ψυκτικών μηχανημάτων που πληροί τις απαιτήσεις που ορίζει η DIN 51503 Τype KC/KA για πολύ υψηλή θερμική σταθερότητα και πολύ καλή ρευστότητα και συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι κατάλληλο για τη λίπανση ψυκτικών αεροσυμπιεστών (εμβολοφόρων ή περιστροφικών) που λειτουργούν με αμμωνία ή αλογονομένους υδρογονάνθρακες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλους τους τύπους ψυκτικών υγρών τύπου CFC (R12, R22, R502).

208L  20L(PAIL)

DIN 51503 KAA, 51503 KA, 51503 KC; ISO 6743-3 (ISO-L-DRA); B.S. 2626/75
Πληροί: Bock, Howden, York, Grasson, Carrier, Sabroe


INDUSTRIAL COMET SYNPOE 68

Υψηλής απόδοσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης πλήρως συνθετικό λιπαντικό ψυκτικών μηχανημάτων. Παρασκευάζεται από πολυ-ολεο-εστερικά (ΡΟΕ) βασικά και ένα ισορροπημένο πακέτο προσθέτων προς εξαιρετική λίπανση, προστασία από τη φθορά και χημική και θερμική σταθερότητα. Είναι πλήρως συμβατό με τα προς αντικατάσταση ψυκτικά υγρά R12, R22 και R502 τύπου CFC και HCFC αντίστοιχα. Eίναι ιδανικά κατάλληλο για όλα τα νέου τύπου HFC (hydrofluorocarbon) ψυκτικά υγρά (R134a, R404a, R407c, R410a/b, κλπ.), και για οικιακές ή βιομηχανικές εφαρμογές.

20L(PAIL)

DIN 51503 KD; ISO 6743-3 (ISO-L-DRD). Πληροί: Bock, Howden, York, Grasson


INDUSTRIAL COMET SYNALB  68

Αριστης ποιότητας,πλήρως συνθετικό (alkyl-benzene) λιπαντικό, για χρήση σε συστήματα ψύξης χμε θερμοκρασίες εξάτμισης χαμηλότερες από -40°C. Είναι κατάλληλα για ψυκτικά υγρά R12, R22 και R502 τύπου CFC και HCFC αντίστοιχα. Eίναι ιδανικά κατάλληλο για όλα τα HCFC (R22) και νέου τύπου HFC (hydrofluorocarbon) ψυκτικά υγρά CFC (R12), αμμωνία, προπάνιο, διοξείδιο του άνθρακα σε οικιακές ή βιομηχανικές εφαρμογές.

20L (PAIL)

DIN 51503 KC, 51503 KE; ISO 6743-3 (ISO-L-DRE). Πληροί: Bitzer, Bock, York, Sabroe, Bauer, Sauer & Sohn

 

 

170px-Texaco_logo.svg


CAPELLA OIL HFC 55
Συνθετικό λιπαντικό για λίπανση συμπιεστών ψυκτικών μηχανών και μηχανημάτων κλιματισμού που χρησιμοποιούν ψυκτικό υγρό HFC, ειδικότερα R-134a, καθώς και άλλα όπως R404a & R507. Εγκεκριμένο για χρήση από τους κάτωθι κατασκευαστές: BITZER, BOCK, DANFOSS, DORIN, ELECTROLUX, EMBRACA/ASPERA, FRIGOPOL, GRAM, GRASO, MANEUROPE, SABROE, ABB STAHL, SULZER, CARRIER

CAPELLA A 68Πλήρως συνθετικό λιπαντικό ψυκτικών μηχανημάτων. Κατάλληλο για συμπιεστές που χρησιμοποιούν ως ψυκτικό μέσο την αμμωνία και λειτουργούν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Παρουσιάζει άριστη θερμική και χημική σταθερότητα παρουσία αμμωνίας. Κατά περίπτωση, εφόσον το προτείνει ο κατασκευαστής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα ψύξης με ψυκτικό μέσο R22. Προδιαγραφές: DIN 51503, BS 2626/1992 ABB Stal Refrigeration AB, Sabroe, Broedrene Gram

CAPELLA WF 68Ναφθενικής βάσης λιπαντικό για όλα τα ψυκτικά μηχανήματα αμμωνίας FREON R-12, R-22 και R-502. Προτεινόμενο για χρήση από τους κάτωθι κατασκευαστές: BITZER, CARRIER, SABROE, TRANE, YORK, SULZER, TECUMSEC, BELGIUM-DAIKIN, ROBERT BOSCH, HEINRICH HUPPMAN, DORIN, MATSUSHITA, KELVINATOR, DMW COPELAND Προδιαγραφές: DIN 51503, BS 2626/1992 NATO STANDARD: VV-L-825