Παραφινέλαια βιομηχανικών εφαρμογών

SHELL
Toggle

shell


ONDINA 909

Φαρμακευτικά παραφινέλαια. European Pharmacopoeia 4 US Pharmacopoeia 25/NF 20 Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/72/EC

ONDINA 919
Φαρμακευτικά παραφινέλαια. US Pharma-29, US FDAA 172.878, FDA 178.3620(α)

ONDINA 927
Φαρμακευτικά παραφινέλαια. European Pharmacopoeia 4 US Pharmacopoeia 25/NF 20 Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/72/EC

ONDINA 934
Φαρμακευτικά παραφινέλαια. European Pharmacopoeia 4 US Pharmacopoeia 25/NF 20 Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/72/EC
CYCLON
Toggle


WHITE OIL (ΤΕΧΝ.) 15Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L, BAP 180KGΕγκρίσεις – Προδιαγραφές : FDA CFR.178.3620(B/C)

WHITE OIL (ΦΑΡΜ.) 68Εξευγενισμένo παραφινικό ορυκτέλαιο υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για την παραγωγή φαρμάκων ,καλλυντικών και άλλων προιόντων που απαιτούν απόλυτα καθαρά υλικά.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L, BAP 180KG

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : FDA 21CFR.172.878(B/c)U.S. PHARMACOPEIA DAB 1998 CODEX 1998 BP 98 Eur.Ph 1998 RFE I,FUI 92.


WHITE OIL (ΦΑΡΜ.) 32Εξευγενισμένo παραφινικό ορυκτέλαιο υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για την παραγωγή φαρμάκων ,καλλυντικών και άλλων προιόντων που απαιτούν απόλυτα καθαρά υλικά.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L, BAP 180KG

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : FDA 21CFR.172.878(B/c)U.S. PHARMACOPEIA DAB 1998 CODEX 1998 BP 98 Eur.Ph 1998 RFE I,FUI 92.


WHITE OIL (ΦΑΡΜ.) 15Εξευγενισμένo παραφινικό ορυκτέλαιο υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για την παραγωγή φαρμάκων ,καλλυντικών και άλλων προιόντων που απαιτούν απόλυτα καθαρά υλικά.Συσκευασίες : ΔΟΧ 20L, BAP 180KG

Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : FDA 21CFR.172.878(B/c)U.S. PHARMACOPEIA DAB 1998 CODEX 1998 BP 98 Eur.Ph 1998 RFE I,FUI 92.

 

TEXACO
Toggle

 170px-Texaco_logo.svg


WHITE OIL PHARMACEUTICAL 40

WHITE OIL PHARMACEUTICAL W 240 (Αντικαθιστά το WHITE OIL PHARMACEUTICAL 240)
Μη τοξικά λιπαντικό με μεγάλη χημική σταθερότητα και χαμηλό σημείο ροής, για παρασκευή φαρμάκων, καλλυντικών, βιομηχανία τροφίμων, εμφιάλωση αναψυκτικών και λίπανση ιατρικών μηχανημάτων. Προδιαγραφές: European Pharmacopoeia, United States Pharmacopoeia, US Food & Drug Administration (FDA 21 CFR 178.3620a and FDA 21 CFR 172.878).

WHITE OIL TECHNICAL 40

Παραφινέλαιο για βιομηχανική χρήση. Συμφωνεί με τα πρότυπα καθαρότητας κατά US Food and Drug Administration (FDA 178 3620 b/c).